Meet- en alarmoplossingen voor de industrie

Stilstand van industriële processen en uitval van industriële installaties kunnen veel schade veroorzaken en leiden tot groot productieverlies, dagen vertraging en zelfs tot onherstelbare milieuschade.

De intelligente alarmmodems van Adésys bieden de oplossing. Bij ontvangst van een signaal uit het proces kan de modem onmiddellijk en automatisch de beheerder oproepen en ervoor zorgen dat de omvang van de schade beperkt blijft. Bovendien geven ze, indien gewenst, een duidelijk alarm op de plaats van het probleem.

Specialist in de industrie

De industrie is voor Adésys min of meer een verzamelnaam geworden voor alle machines en processen die in de industrie worden toegepast en waar een oplossing van Adésys is ingezet om meetwaarden te monitoren of te bewaken. 

We hebben in de loop der jaren oplossingen ontwikkeld voor onder andere het bewaken van windmolens, het bewaken van bijvoorbeeld temperatuur in een proces in de voedingsmiddelenindustrie of farmaceutische industrie,  het bewaken van pompen, het separaat doormelden van alarmen uit brandmeldinstallaties, enz. enz. Onze oplossingen worden dus in uiteenlopende toepassingen ingezet met tot doel meer controle op een proces te krijgen en in te kunnen grijpen zodra afwijkingen worden geconstateerd. 

Mogelijkheden van Adésys alarmkiezers:

  1. Melding van storingen vanuit de bedrijfscomputer.
  2. Melding van storingen in machines.
  3. Melding van storingen in productieprocessen.
  4. Afzonderlijke melding brandmeldinstallaties.
  5. Melding van spanningsuitval.
  6. Alarmmelding ter plaatse via zoemer en flitslicht.
  7. Telefonische opvraging van de alarmstatus.
  8. Alarmmeldingen als spraakbericht, sms, semafoonoproep en e-mail.
  9. Lijnbewaking en instellingswijzigingen op afstand via internet.
Octalarm-Touch
Alarmmelder met de nieuwste technologie voor het bewaken van kritische technische processen ter voorkoming van schade en productieverlies.
ARA-pro
De juiste storingsmonteur ontvangt alarmen met het dienstrooster in ARA-pro.
SVA alarmmelder
Industriële 4G sms/e-mail alarmmelder voor het bewaken van uw technische processen.
SVL Weblogger
Industriële 4G Weblogger die alarmeert bij overschrijdende grenswaarden.