Meet- en alarmoplossingen voor de industrie

Stilstand van industriële processen en uitval van industriële installaties kunnen veel schade veroorzaken en leiden tot groot productieverlies, dagen vertraging en zelfs tot onherstelbare milieuschade.

De intelligente alarmmodems van Adésys bieden de oplossing. Bij ontvangst van een signaal uit het proces kan de modem onmiddellijk en automatisch de beheerder oproepen en ervoor zorgen dat de omvang van de schade beperkt blijft. Bovendien geven ze, indien gewenst, een duidelijk alarm op de plaats van het probleem.

Specialist in de industrie

De industrie is voor Adésys min of meer een verzamelnaam geworden voor alle machines en processen die in de industrie worden toegepast en waar een oplossing van Adésys is ingezet om meetwaarden te monitoren of te bewaken. 

We hebben in de loop der jaren oplossingen ontwikkeld voor onder andere het bewaken van windmolens, het bewaken van bijvoorbeeld temperatuur in een proces in de voedingsmiddelenindustrie of farmaceutische industrie,  het bewaken van pompen, het separaat doormelden van alarmen uit brandmeldinstallaties, enz. enz. Onze oplossingen worden dus in uiteenlopende toepassingen ingezet met tot doel meer controle op een proces te krijgen en in te kunnen grijpen zodra afwijkingen worden geconstateerd. 

Mogelijkheden van Adésys alarmkiezers:

  1. Melding van storingen vanuit de bedrijfscomputer.
  2. Melding van storingen in machines.
  3. Melding van storingen in productieprocessen.
  4. Afzonderlijke melding brandmeldinstallaties.
  5. Melding van spanningsuitval.
  6. Alarmmelding ter plaatse via zoemer en flitslicht.
  7. Telefonische opvraging van de alarmstatus.
  8. Alarmmeldingen als spraakbericht, sms, semafoonoproep en e-mail.
  9. Lijnbewaking en instellingswijzigingen op afstand via internet.
SVM 4G modem
Industriële 4G modem/sms alarmmelder voor verbinding met applicaties in het veld.
Meetcentrale
Visualisatie van alarm statussen en meetwaarden op een overzichtelijke website.
Internet Of Things (IOT)
Verbinden en direct inzicht in de data en daarmee acuut of proactief ingrijpen.
SVA 3G alarmmelder
Compacte e-mail en SMS melder voor het bewaken van technische installaties; ook bij spanningsuitval.