Uitval van een koelinstallatie door een technisch defect of stroomstoring leidt tot een te hoge temperatuur in de koelcel. Als u te laat ingrijpt, leidt dit tot een onherstelbaar productieverlies, zoals zure zuivelproducten of bedorven vlees of groenten.

De intelligente alarmmodems van Adésys bieden de oplossing. Ze melden uitval onmiddellijk en automatisch via mobiele of vaste telefoonverbindingen aan een door u gekozen persoon. Dat kan u zelf zijn of bijvoorbeeld een servicemonteur. Bovendien geven ze een duidelijk alarm ter plaatse.

Koeltechnische storingen

Jammer genoeg gebeurt het regelmatig dat de deur van de koel- of vriescel onbedoeld open blijft staan, of dat een spanningsuitval niet wordt opgemerkt. Het gevolg is een flinke schade doordat de opgeslagen waren niet meer bruikbaar zijn. Dankzij de SVL-weblogger is dit verleden tijd. Bij overschrijding van de door u opgegeven temperatuur, stuurt de weblogger u een alarmmelding via sms en/of e-mail. Op die manier kan u ingrijpen voordat er schade ontstaat.

Temperatuurregistratie

Adésys heeft een oplossing ontwikkeld voor temperatuurregistratie volgens de HACCP-richtlijnen. Belangrijke redenen voor deze ontwikkeling waren de nood aan:

 • een rechtstreekse aansluiting van de PT100-temperatuursensoren.
 • een automatische registratie van de temperaturen.
 • verzending van de opgeslagen meetwaarden via vast ethernet of het mobiele 3G-netwerk
 • een duidelijke en gebruiksvriendelijke portaal van waaruit de meetwaarden gedownload kunnen worden.

Mogelijkheden van Adésys alarmkiezers:

 1. Melding van storingen vanuit de koeltechnische installatie, minimum/maximum temperatuur enz.
 2. Melding van spanningsuitval.
 3. In/uitschakeling van alarmen en/of afdelingen op afstand
 4. Alarmmelding ter plaatse via zoemer en flitslicht.
 5. Telefonische opvraging van de alarmstatus.
 6. Lijnbewaking op de telefoonverbinding met sms bij lijnuitval.
 7. Logboek met historische meetwaarden.
Octalarm-Touch
Alarmmelder met de nieuwste technologie voor het bewaken van kritische technische processen ter voorkoming van schade en productieverlies.
SVA alarmmelder
Industriële 4G sms/e-mail alarmmelder voor het bewaken van uw technische processen.
SVL Weblogger
Industriële 4G Weblogger die alarmeert bij overschrijdende grenswaarden.
SVM 4G modem
Industriële 4G modem/sms alarmmelder voor verbinding met applicaties in het veld.