Meet- en alarm oplossingen voor de tuinbouw

Regelprocessen in de tuinbouw zijn zeer kritisch. Een kleine hapering kan grote gevolgen hebben zoals  temperatuurdaling in de kas of verkeerd samengestelde substraatvoeding. Daardoor kan een productiegewas van maanden en zelfs jaren verloren gaan, waardoor emotionele en financiële schade ontstaat voor de kweker of tuinder. 

De intelligente alarmmelders van Adésys bieden de oplossing. Deze melden uitval van een installatie direct en automatisch via telefoon of semafoon. Bovendien geven ze een duidelijk alarm ter plaatse van het probleem.

Specialist in de tuinbouw

Adésys is ontstaan in Westland om oplossingen te bieden voor de tuinbouwsector. De oplossingen van Adésys worden onder andere ingezet voor het bewaken van de klimaatcomputer, voor vorstbewaking en bijvoorbeeld het melden van ketelstoring.

Onze oplossingen zijn inmiddels een begrip in de tuinbouw en deze worden dan ook aanbevolen door verzekeringsmaatschappijen. Bovendien garanderen we dat een vervangende alarmmelder ook na tien jaar nog steeds verkrijgbaar is.

iSii + ARA-pro: Betrouwbare afhandeling en registratie van iSii-alarmen

Hoogendoorn Growth Management en Adésys introduceren het nieuwe alarmregistratie- en afhandelingssysteem iSii + ARA-pro. Deze software biedt grote kwekerijen met meerdere locaties en iSii procescomputers meer gemak en extra zekerheid bij alarmafhandeling. De iSii + ARA-pro software houdt bij meldingen rekening met de urgentie van het alarm en het dienstrooster van het stand-by team. Dit betekent dat notificaties van niet urgente alarmen tijdens de nacht worden uitgesteld tot de volgende dag. 

Mogelijkheden van Adésys alarmkiezers

  1. Melden van storingen vanuit de klimaatcomputer, substraatalarm, minimaal/maximaal temperatuur, enz.
  2. Melden van spanningsuitval
  3. Redundante alarmmelder
  4. Op afstand aan/uitschakelen van alarmen en/of afdelingen
  5. Alarmeren op het bedrijf zelf via zoemer en flitslicht
  6. Opvragen van de alarmstatus via de telefoon
  7. Lijnbewaking op de telefoonverbinding met SMS bij lijnuitval

Priva Office + ARA-pro

De veel toegepaste Priva Office klimaatcomputer is volledig geïntegreerd met de ARA-pro meldbank waardoor alle in de Priva Office computer aanwezige alarmen kunnen worden uitgebeld als spraakbericht naar een smartphone. Door slimme filterfuncties vindt onderscheid plaats tussen hoofdalarmen en gevolgalarmen waarbij alleen de hoofdalarmen worden uitgebeld.
 
Middels het dienstrooster in ARA-pro worden de alarmen verdeeld over de servicemonteurs. Gedurende de nacht worden de niet urgente alarmen onderdrukt en uitgesteld naar de volgende ochtend zodat de nachtrust niet onnodig wordt verstoord. Gecombineerd met het Dupline I/O systeem kan ARA-pro ook alarmen verwerken uit andere technische systemen op het bedrijf. 
Octalarm-T
Alarmmelder voor alarmeren via het ISDN netwerk met spraakberichten, sms en semafoon.