Ga direct naar de inhoud.

Veilig alarmeren

Als een melder geïnstalleerd is, kan de gebruiker erop rekenen dat het alarm werkt. Waar veel gebruikers zich echter niet van bewust zijn, is de noodzaak om dit alarmsysteem regelmatig te testen. De techniek, binnen het bedrijf of bij de telefoonverbinding, kan immers kapot gaan. Met de toenemende complexiteit van de telecom infrastructuur neemt die kans zelfs toe.

Adésys wil de gebruiker hier graag op wijzen. In het kort komt het neer op:
  • Zorgen voor extra telefoonlijnen, door het gebruik van de GSM module.
  • Automatische controle van de melder, met melding van uitval, door het Adésys Controle Centrum ACC.
  • Voldoende nummers programmeren van mensen die het alarm kunnen ontvangen en opvolgen.
  • Regelmatig (liefst elke maand) een ketentest uitvoeren door de netstekker van de melder uit het stopcontact te trekken en zeker te stellen dat de melding ontvangen wordt.
Om dit te ondersteunen is documentatie beschikbaar. Ook is er een controlesticker die op de melder geplakt kan worden. Elke maand kan aangegeven worden dat de test uitgevoerd is. Deze set zal standaard met elke Octalarm-IP meegeleverd worden.

Let op: Een goed werkende alarminstallatie is in ieders belang. Op tijd constateren van problemen voorkomt schade.
Vragen? Vraag het Han

Is er nog iets onduidelijk of heeft u aanvullende vragen waar u snel antwoord op wil? Onze medewerkers staan voor u klaar.

Neem contact op