Ga direct naar de inhoud.

Waterschap Brabantse Delta kiest weer voor Adésys

De zeventien zuiveringsinstallaties en meer dan tachtig rioolgemalen in het werkgebied van het Waterschap Brabantse Delta worden gestuurd en gemonitord op afstand. Bij rioolgemalen en zuiveringsinstallaties is beheer op afstand al volledig ingeburgerd.

Na 25 jaar trouwe dienst van de eerder door Adésys ontwikkelde melder, zocht het Waterschap Brabantse Delta naar een nieuw alarmmeldingssysteem. Zij ontdekten dat de alarmketen nu korter en betrouwbaarder kan. Met de Modalarm-IP en een aangepaste standaardconfiguratie vindt het Waterschap Brabantse Delta in Adésys opnieuw hun alarmmeldingbeheer- en ontwikkelpartner. ‘Het concept is goed doordacht en door z’n ogenschijnlijke eenvoud erg robuust’, aldus Henri Maas van het Waterschap Brabantse Delta.

In het schilderachtige kasteel Bouvigne iets ten zuiden van Breda heeft Waterschap Brabantse Delta haar hoofdkantoor. Het contrast kan bijna niet groter zijn; in deze bijna Middeleeuwse setting vertelt Henri Maas over de meest moderne elektronica en systemen om de zeventien zuiveringsinstallaties en meer dan tachtig rioolgemalen in het werkgebied van dit waterschap te sturen en te monitoren.‘Wij zijn verantwoordelijk voor een gebied dat zich uitstrekt van Tilburg tot aan Zeeland en van het Hollandsch Diep tot aan België. We proberen hier continu de balans te vinden tussen enerzijds een optimale waterhuishouding in ons werkgebied en anderzijds zo laag mogelijke kosten voor de burger. Bij dat streven past een voortdurend zoeken naar de best mogelijke bedrijfsvoering en bedrijfszekerheid van onze installaties in het buitengebied. Het is anno nu natuurlijk volstrekt onmogelijk om elk van die installaties 24/7 te bemannen.We werken daarom al sinds 1992 met beheer op afstand. Al vrij snel kwamen we tot de conclusie dat je dan niet zonder alarmmelding kunt. Al op dat moment kwam Adésys in beeld. Zij ontwikkelden een systeem dat uiteindelijk veel langer heeft gewerkt dan aanvankelijk bedacht en voorzien was. Maar inmiddels zijn we bijna 25 jaar verder en is de technologie flink veranderd. Denk alleen al aan internet en de opkomst van het sms-verkeer. Je moet op enig moment toch een keer gaan vervangen. Dan ga je nadenken over hoe het nóg beter kan. We merkten op dat ons primaire proces via de internetcloud van KPN loopt. Dus ook alle alarmmeldingen gingen alleen over dat kanaal. Maar wat als die internetcloud op enig moment voor korte of langere duur uit de lucht is? Je wilt immers een oplossing waardoor een alarm met 100% zekerheid aankomt en waarbij zo’n melding ook heel snel lokaal opgevolgd kan worden. Die vraag legden we neer bij Adésys. En dat leidde tot een nieuwe opzet die veel bedrijfszekerder is en die óók nog eens kostenefficiënter is. Het beste van twee werelden dus.’


Kritische component: tijd

Henri Maas schetst hoe de zoektocht naar een nog betere alarmafhandeling getriggerd werd door een aantal praktische ervaringen in het veld. ‘Onze mensen werken in buitengebieden met niet altijd het optimale telefoonbereik voor sms. Ze werken soms ook nog eens in een ruimte waarin zo’n bericht helemaal niet doordringt.Denk maar aan muren met veel wapening. In die omstandigheden blijkt dat een semafoonbericht via semascript wél altijd aankomt, heel bijzondere omstandigheden daargelaten.En: dat bericht gaat ook heel rechtstreeks naar de dienstdoende wachtdienstmedewerker. Daar hebben we onze nieuwe oplossing op gebaseerd. Het is in feite een soort bypass die veel sneller en beter werkt. Erg belangrijk als tijd een kritische component is.’ De nieuwe oplossing voor Waterschap Brabantse Delta is door nauwe samenwerking met Adésys uitgewerkt. ‘We zijn uitgegaan van het product Modalarm-IP. Op basis daarvan is voor ons een aangepaste standaardconfiguratie gemaakt. Via een webbrowser kunnen we heel makkelijk configureren, dat is geen “rocket science”. Die gebruiksvriendelijkheid is wel belangrijk, want zo wordt de installatietijd van de lokale modules sterk verkort. Bedenk dat in elk van de meer dan tachtig gemalen minstens één module zit. Dan wil je een oplossing die per locatie gemakkelijk is in te regelen. Een extra uitdaging bij die lokale modules is de omgeving waarin die gemonteerd worden. Dat is bijna per definitie een vochtige omgeving, soms ook met een luchtkwaliteit waar sommige onderdelen in de elektronica niet van houden. Ook daar hebben we gezamenlijk naar oplossingen gezocht.’

Klaar voor 2040?

De vorige oplossing leverde Adésys voor het Waterschap Brabantse Delta in 1992, na bijna 25 jaar is de nieuwste technologie actief. Zal deze oplossing net zo’n lang leven beschoren zijn? Henri Maas: ‘Dat moet de toekomst leren, maar het zou me niet verbazen. Het concept is goed doordacht en door z’n ogenschijnlijke eenvoud erg robuust. Het concept is ook snel tot stand gekomen, de meeste tijd ging zitten in het vrijmaken van de financiële middelen voor deze nieuwe stap.Maar als we hier inderdaad weer decennia mee verder kunnen, is het weer een geweldige investering geweest.’

« terug