Systeemstoringen zijn alarmen die de werking van de Octalarm Touch beveiligen:

  • Netstoring – bij het wegvallen van de spanning.
  • Interne storingen - een verzameling van storingen die een bedreiging vormen voor de afhandeling van de alarmen: GSM, VoIP/SIP, PSTN, Externe IO (EM-8001) niet bereikbaar, batterijstoring.
  • Het groeperen van veel alarmen tegelijkertijd – de nieuwe functie ‘meerdere alarmen’.
    Elke categorie kan gekoppeld worden aan een (specifieke) oproeplijst.

De nieuwe functie ‘meerdere alarmen’
Met de toevoeging van de EM-8001 uitbreidingsmodules neemt het aantal uit te bellen alarmen toe. Wanneer er meer dan 5 alarmen tegelijk optreden, bijvoorbeeld door spanningsuitval, is het niet zinvol deze alarmen allemaal individueel uit te bellen. In dat geval worden ze gegroepeerd en ontstaat er naast het alarm ‘spanningsuitval’ ook een melding ‘meerdere alarmen’. Wij adviseren dringend deze functie te koppelen aan een urgente oproeplijst.

Zie hoofdstuk 6.2 ‘Systeemstoringen’ van de handleiding Octalarm Touch voor verdere toelichting.

Terug naar overzicht