Ja dat kan via de RS232 verbinding. Stuur AT+CMGS="+31612345678" naar de SVM.
De SVM reageert met een >
Daarna stuur je de tekst en als je klaar bent sluit je af met CTRL-Z

Terug naar overzicht