In Nederland zijn een aantal verzekeraars actief die zich specialiseren in het voorkomen en verzekeren van risico’s in de agrarische sector. Verzekeraars stellen een aantal belangrijke eisen aan hun verzekerden. Om misverstanden over de dekking van uw verzekering te voorkomen, is het belangrijk om te weten welke voorwaarden voor uw verzekering gelden. Dit leest u in uw polisblad. De verplichtingen rondom de gekozen melder en de wijze waarop u hiermee omgaat verschilt minimaal per verzekeraar.

Een aantal belangrijke punten vanuit verzekeraars voor u op een rij

  1. Het alarmeringssysteem mag niet afhankelijk zijn van de netspanning maar moet onafhankelijk kunnen functioneren. Het systeem moet daarom voorzien zijn van een eigen accu met voldoende vermogen.
  2. In verband met slijtage worden accu’s om de 2 jaar vervangen.
  3. Alarmapparatuur moet wekelijks worden getest.
  4. Beveilig alarmapparatuur tegen overspanning aan de voeding- en signaalzijde.
  5. De alarmmelding gaat altijd naar minimaal twee telefoonnummers van één of meer personen.
  6. Deze personen treden met betrekking tot de alarmsituatie snel, doeltreffend en adequaat op. Per verzekeraar kan de invulling van snelheidslimieten verschillen.
  7. De kiezer wordt als eerste op het telefoonnet aangesloten, zodanig dat een alarmmelding altijd voorrang neemt op andere aangesloten toestellen.
  8. De netwerken waarover alarmapparatuur kan alarmeren wordt redundant uitgevoerd. (Vaste telefonie en GSM gecombineerd in 1 alarmtoestel).
  9. De kiezer dient te zijn voorzien van een automatische nummerherhaling met acceptatieprocedure.

Lees het totale kennisartikel over Risico’s in de agrarische sector

Terug naar overzicht