Generelle vilkår

Ved indgåelse af Octalarm Connect-tjenesten gælder de generelle vilkår og betingelser for Octalarm Connect (v4 11-2021).

Download generelle vilkår og betingelser for Octalarm Connect (på engelsk)

Alle andre aftaler, som du indgår med Adésys B.V., er omfattede af brancheorganisationen Koninklijke Metalunies generelle vilkår (2019).

Download Metaalunie betingelser (på engelsk)