Generelle vilkår

Ved indgåelse af Octalarm Connect-tjenesten gælder de generelle vilkår og betingelser for Octalarm Connect (v4 11-2021).

Download generelle vilkår og betingelser for Octalarm Connect (på engelsk)

Alle andre aftaler, som du indgår med Adésys B.V., er omfattede af brancheorganisationen Koninklijke Metalunies generelle vilkår (2019).

Download Metaalunie betingelser (på engelsk) 

Garanti og ansvar

Hvert produkt underkastes en række omfattende tests af Adésys inden afsendelse. Garantikravet er ugyldigt, når:

  • defekten er forårsaget af grov uagtsomhed eller inkompetent installation;
  • der er udført reparationer og/eller ændringer på udstyret uden tilladelse fra Adésys;
  • fjernelse eller beskadigelse af serienummeret opdages.

Adésys' produkter giver ikke 100% garanti mod skader, men er kun et værktøj til at forebygge skader. Derfor bedes du diskutere den resterende risiko med dit forsikringsselskab.

Alle vores transaktioner er underlagt 'Metaalunie'-betingelserne 2019, der blev arkiveret på distriktsdomstolens register i Rotterdam den 1. januar 2019.

I overensstemmelse med artikel 13 i disse 'Metaalunie'-betingelser påtager Adésys sig intet ansvar for følgeskader forårsaget af ukorrekt brug af og/eller fejl i sine produkter.

Ud over de gældende 'Metaalunie'-betingelser er både kunder og entreprenører forpligtet til at overholde de gældende love og regler i sanktionslande.

Anvendelsesområder | Inspektion

Adésys' produkter er kun forsynet med et CE-kvalitetsmærke, som gør dem udelukkende egnede til anvendelse inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).