Måle- og alarmeringsløsninger til husdyrbruget

Overvåg klimacomputere, luftvaskesystem og fodercomputere

Uanset om der er tale om fjerkræstalde, klækkerier eller svinestalde, gælder, at processerne i disse virksomheder er yderst kritiske og bogstavelig talt livsvigtige for dyrene. God mekanisk ventilation sørger for tilstrækkelig ilt, og de skadelige gasser fjernes via en luftvasker. På den måde bliver miljøet ikke alt for kraftigt belastet.

Vigtige tekniske systemer som f.eks. fodercomputere og klimacomputere regulerer disse kritiske processer. Støttes af denne moderne opsætning af kvæghold spiller kvægholderne en vigtig rolle i fødekæden. En sikker og pålidelig alarmering giver derved indblik i de kritiske processer, og det giver fred i sjælen og tillid.

  1. Vores alarmløsninger er udviklet i samarbejde med og anbefales derfor af forsikringsselskaber
  2. Melding af tekniske forstyrrelser til landmandens telefon eller personsøger
  3. Melding af spændingsudfald i virksomheden
  4. Til-/frakobling af alarmer og/eller afdelinger, når disse rengøres eller vedligeholdes
  5. Alarmering på virksomheden selv med summere og blinklys

I denne branche finder I vores

Octalarm-Touch Pro
Fremragende alarmmelder for netværksbaseret alarmering i overensstemmelse med Adésys' "Octalarm Link" standard. Optimal til logning af mange alarmer via en uafhængig netværksinterface.
Octalarm Link
Tilføjelseslicens til effektiv rapportering af et højt antal alarmer via netværksbaserede alarmeringssystemer. Skræddersyet til Octalarm-Touch Pro.
Octalarm-Touch
Moderne alarmmelder designet til monitorering af vigtige tekniske forløb med henblik på at undgå skader og driftsstop.
Modulet Vagtplanlӕgning
Tillægslicens til indstilling af vekselstrømsforbindelser i en længere periode. Passer til Octalarm-Touch og Octalarm-Touch Pro.

Indblik i jeres reguleringssystemer giver tryghed og sikkerhed

Octalarm har i mange år nydt stor tillid i branchen

Adésys har i mere end 35 år spillet en vigtig rolle inden for overvågningen af de kritiske systemer i husdyrbruget. Vores Octalarm alarmmeldere advarer landmanden direkte, hvis teknologi falder ud, således at skader og dyremishandling forebygges. Man møder da også regelmæssigt forskellige Octalarm-alarmmeldere i marken. Takket være den uopholdelige teknologiske udvikling og ændringerne i telekommunikationsnetværkerne nyudvikler vi hele tiden Octalarm, så den opfylder de specifikke krav og ønsker i branchen.

Kontakt Flere oplysninger om Octalarm-Touch  

Robotter øger dyrevelfærden

Også i moderne kvægstalde finder man en masse teknologi. Malkerobotter bliver stadig mere udbredte, og til rengøring af stalden og fodring findes der robotter. Disse systemer øger dyrenes velfærd og sørger for en optimal drift. For landmanden indebærer det ikke mindst en nemmere tilværelse. Adésys spiller med skræddersyet elektronik en vigtig rolle i styringen af disse maskiner. Desuden overvåges alle maskiner via virksomhedsnetværket med en Modalarm-IP alarmmelder.

Kontakt

Risici inden for landbruget

Samtlige vores løsninger bliver testet af hollandske forsikringsselskaber, der tegner kvælningsskadeforsikringer med kvægerhvervet. Med en Adésys-alarmmelder får I en alarmeringsløsning godkendt af forsikringsselskaberne.

Kontakt

Gå ikke glip af relevante oplysninger om alarmer og ændringer i telekommunikationsnetværket

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få regelmæssige opdateringer om specifikke alarmprodukter eller udviklinger, der gælder for din branche. Vi tager dit privatliv alvorligt og henviser dig derfor til vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Når du har tilmeldt dig, kan du til enhver tid afmelde dig ved at klikke på "afmeld" i bunden af hvert nyhedsbrev eller endnu bedre, vælge "ændre præferencer", så du kun modtager de oplysninger, der er relevante for dig.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på engelsk