Octalarm-Touch

Octalarm-Touch er en alarmmelder til overvågning af kritiske tekniske processer. Så snart der er en forstyrrelse i processen, starter Octalarm-Touch alarmopkaldene. På den måde er det muligt at gribe ind tidligt. På den måde forebygger I skader og produktionstab.

Sikker alarmering ved ét øjekast

Infographic Octalarm-Touch

Fordelene

 1. Opkald via PSTN (analog telefonlinje), VoIP/SIP (kabelinternet via VPN) og trådløs forbindelse 4G (GSM)
 2. Brugergrænseflade med mindst 12 sprog og internationale tegn
 3. Brugervenlig betjening via pegeskærm
 4. Fjernadministration og -indstilling via applikationen Octalarm portal (https://portal.octalarm.com) eller netbrowser med lokalt virksomhedsnetværk

Download produktbrochure (på engelsk)

Octalarm-Touch Pro

Octalarm-Touch Pro er udviklet til situationer, hvor der er behov for separate netværksgrænseflader og netværksstyrede alarmer via Octalarm Link (JSON REST API). Flere oplysninger om Octalarm-Touch Pro

Octalarm-Touch

Produktegenskaber

icon-veilig-en-betrouwbaar Sikker og pålidelig

 1. Tre parallelle forbindelser for tredobbelt sikkerhed (redundans)
  1. Analog telefonlinje (PSTN)
  2. Kabelinternet via VPN
  3. Trådløs 4G-forbindelse via VPN
 2. Sikring af forbindelser via OpenVPN-princippet
 3. Indbygget nødforsyning (LiFePO4) til besked om spændingsudfald

icon-veilig-en-betrouwbaar Brugervenlig

 1. Octalarm Connect: All-in-tjeneste til hurtig opstart og alarmering via VoIP og GSM
 2. Fjernindstilling og -administration via applikation, Octalarm-portal eller netbrowser på lokalt virksomhedsnetværk (med alarmmelderens IP-adresse)
 3. Adésys Alarm: Gratis alarmstyringsapplikation til alarmmeddelelser, alarmkvittering, administration og konfiguration af meldere samt indblik i status for kritiske processer direkte på telefonen
 4. indstilling og daglig brug yderst intuitiv og brugervenlig på 7"-pegeskærm
 5. Iøjnefaldende LED-bjælke for statusvisning
 6. Indstillingsguide ved ibrugtagning til udførelse af nødvendige basisindstillinger
 7. Fra startskærmen hurtig adgang til kontaktpersoner, alarmer, indstillinger og logbog
 8. Adgang via RFID-tag og/eller personlige kode
 9. Ingen firewallproblemer (VPN) og intet behov for manuelle mailindstillinger (SMTP)

icon-alarmering Alarmering

 1. Alarmeringsformer
  1. Automatisk genererede talebeskeder
  2. Sms'er
  3. Mails
  4. Personsøger via SOAP-protokol
  5. Telefonapplikationer: push-alarmering
 2. Alarmeringsfunktioner
  1. Indstillelig indgangsforsinkelse per indgang
  2. Nulstilling af alarmer med personlig kode
  3. Automatisk gentagelse af opkald
  4. Dag-, nat- og weekendtilstand med alternative numre
  5. Lokal alarm med indbygget summer og LED-bjælke
  6. særskilte systemforstyrrelser (netforstyrrelse og interne forstyrrelser) samt funktionen "flere alarmer"
 3. Udvidelse med eksternt modul EM-8001 for maksimalt 2 × 8 ekstra alarmindgange

icon-systeemeigenschappen Systemegenskaber og brugsvilkår

 1. 8 alarmindgange, 2 til-/frakoblelige relæudgange og 2 open-collector-udgange til eksterne summere og/eller blinklys
 2. Kobles til ARA-Pro (ARA 5) og ARA-Pro Next (stadig under udvikling)
 3. Vægmonteringskabinet, dimensioner 280 × 240 × 42 mm (B × H × D)
 4. Omgivelsestemperatur 0…+50 °C
 5. Forsyningsspænding: 100…240 VAC
 6. Opdateret softwareversion: 2.4.4

Garanteret kontinuitet

Alarmer kommer altid frem, eftersom intelligent alarmeringssoftware er kombineret med 3 linjer til opkald: PSTN (analog linje), VoIP/SIP og GSM. Octalarm-Touch benytter alle disse tilgængelige linjer skiftevis ved alarmopkald. Herved tester denne automatisk tilgængeligheden af alle opkaldsmuligheder. Denne tredobbelte sikkerhed (redundans) giver jer sikkerhed for, at alarmer når frem, og at I når som helst kan gribe rettidigt ind. På den måde forebygger I produktionstab samt emotionelle og økonomiske skadevirkninger.

Octalarm-Touch er løsningen, efterhånden som ISDN bliver udfaset.

 1. Alarmering via talebeskeder, personsøger, sms, mail og applikationer
 2. Bekræftelse og nulstilling af alarmer via personlig kode
 3. Automatisk gentagelse, når alarmer bliver ved
 4. Undertrykkelse af ikke-akutte alarmer om natten
 5. Logbog over alarmerne og behandlingen af dem

Applikationsalarmering med "Adésys Alarm"

Alarmstyringsapplikationen til Octalarm-Touch gør overvågningen af kritiske processer simplere.

 1. Modtag meddelelser om alarmer direkte på telefonen
 2. Benyt applikationen til at vurdere og acceptere alarmer.
 3. Hold uafbrudt øje med højt prioriterede alarmer via applikationen. Kritiske alarmer i Octalarm-Touch giver altid lyd, selvom telefonen står på lydløs. På den måde forebygger I skader og produktionstab.
 4. Se og konfigurér alle jeres koblede enheder. Den aktuelle status af alle indgange kan følges i realtid per enhed.

  

Brug af applikationen forudsætter en portal.octalarm.com-konto. Alarmmeddelelser forudsætter Octalarm-Touch-software 2.2.0 eller højere.

Fjernindstilling og -administration

Instellen en beheer op afstand Octalarm-Touch alarmmelder via portal

Den enkelte internetopkoblede Octalarm-Touch kan fjernindstilles og administreres:

 • via applikationen "Adésys Alarm"
 • via en (firma)konto på vores Octalarm-portal (https://portal.octalarm.com)
 • via et lokalt virksomhedsnetværk (administration med IP-adresse-alarmmelder via netbrowser)

EM-8001

Octalarm-Touch findes i én model med standardmæssigt 8 indgange. Med det eksterne udvidelsesmodul EM-8001 kan melderen udvides via I/O-bus (RS485) til 16 og sågar 24 indgange.

EM-8001 uitbreidingsmodule voor extra alarmingangen

 1. Eksterne indgangsmoduler kan benyttes på andre lokationer
 2. RS485-kommunikationbus gør det muligt at lukke gab på flere hundrede meter
 3. Alle alarmer fra forskellige lokationer på én melder
 4. DIN-skinneenhed med vægmontering mulig
 5. Dimensioner (B × H × D): 70 × 90 × 32 mm

Bestilling af Octalarm-Touch

Denne 5G-Octalarm indeholder de nyeste teknologier. På den måde bliver det muligt sikkert og pålideligt at alarmere via de (sig hastigt ændrende) moderne digitale telefonnetværk. Med Octalarm-Touch er I godt rustede til fremtiden!

Octalarm-Touch findes i én model med standardmæssigt 8 indgange. Med det eksterne udvidelsesmodul EM-8001 kan melderen udvides via I/O-bus (RS485) til 16 og sågar 24 indgange (se under relaterede produkter).

Som supplement til Octalarm-Touch er udviklet Octalarm-Touch Pro. Foruden sikker og pålidelig alarmering via nutidens de (stærkt ændrede) digitale telefonnetværker råder Octalarm-Touch Pro over en ekstra ethernetport samt Adésys' standardmæssige "Octalarm Link" (JSON REST API) til netværksstyret alarmering.

Flere oplysninger om Octalarm-Touch Pro

Octalarm-Touch er kapslingsklasse IP42. Alarmmelderen er forberedt til anbringelse på en væg i et rent rum, hvor der ikke kan forekomme kraftig tilsmudsning eller sprøjtevand. Til knap så rene rum samt på steder med risiko for sprøjtevand leverer Adésys et tæt kabinet med kapslingsklasse IP65, Touch IP65 (se under relaterede produkter).
Touch IP65 er et standardmæssigt IP65-kabinet, som vi har modificeret med en montageskinne og medfølgende dækplade (og tilhørende skruer). På den måde kan I hurtigt og simpelt selv installere Octalarm-Touch i et beskyttet miljø dér, hvor behovet er.

Octalarm Connect

Tjenesten Octalarm Connect* sørger for at det er umiddelbart muligt at telefonere til lave faste omkostninger per måned via GSM og VoIP/SIP. Det medfølgende SIM-kort aktiverer I ganske simpelt via indstillingsguiden. På den måde optræder der ingen firewallproblemer (VPN), og der er ikke behov for manuelle mailindstillinger (SMTP). Melderen fungerer altså "out of the box".

 1. All-in-tjeneste til GSM og VoIP/SIP telefonerer med KPN SIM-kort og 24/7-overvågede Adésys-servere
 2. Direkte fra æsken komplet konfigureret og parat til brug
 3. Månedlig afregning med slutkunden via betalingskort eller kreditkort (til 14,95 € om måneden)

*Octalarm Connect har dækning i zone 1 og zone 2 (på engelsk) | Hvorfor tilslutte sig Octalarm Connect? (på engelsk)

Varenummer Beskrivelse Pris  
Octalarm-Touch Alarmmelder med 8 alarmindgange, 2 til-/frakoblelige relæudgange, 2 open-collector-udgange, besked via tale, sms, mail og/eller personsøger via PSTN, VoIP/SIP og/eller GSM/UMTS-modul. (Levering inklusive antenne på enheden og inklusive UTP-kabel). Forberedt til brug af applikationen Adésys Alarm (kan downloades gratis). € 1.690,00 Bestil via e-mail