Octalarm-Touch Pro

Octalarm-Touch Pro er en alarmmelder til tekniske systemer, hvor der er et ønske om særskilte netværksgrænseflader og netværksstyret alarmering via Octalarm Link (JSON REST API). Takket være den ekstra ethernetport kan melderen tilsluttes sikkert til både et teknisk netværk og et offentligt netværk eller virksomhedsnetværk.

Med netværksstyret alarmering via Adésys' standardmæssige "Octalarm Link" er det muligt at melde store mængder alarmer. Tænk her på kobling af eksempelvis foder- og klimacomputere, SCADA-systemer eller enhver anden procescomputer, hvor overvågning er vigtig.

Netværksstyret alarmering ved ét øjekast

Fordelene

 1. Teknisk netværk sikkert og særskilt fra omverdenen
 2. Overvågning af tekniske systemer med Watchdog-overvågning
 3. Detaljeret talealarmering direkte fra tekniske systemer
 4. Automatiseret konfiguration af lokationer og alarmer
 5. Gruppering af alarmer i kategorier
 6. simpel konfiguration af opkaldslister via alarmkategorier

Download produktbrochure Octalarm-Touch Pro (på engelsk)

Octalarm-Touch Pro

Produktegenskaber

icon-veilig-en-betrouwbaar Sikker og pålidelig

Specifik Octalarm-Touch Pro

 1. Teknisk netværk sikkert og adskilt fra omverdenen
 2. Overvågning af tekniske systemer med Watchdog-overvågning

Octalarm-Touch Pro og Octalarm-Touch

 1. Tre parallelle forbindelser for tredobbelt sikkerhed (redundans)
  1. Analog telefonlinje (PSTN)
  2. Kabelinternet via VPN
  3. Trådløs 4G-forbindelse via VPN
 2. Sikring af forbindelser via OpenVPN-princippet
 3. Indbygget nødforsyning (LiFePO4) til besked om spændingsudfald

icon-gebruiksvriendelijk Brugervenlig

Specifik Octalarm-Touch Pro

 1. simpel konfiguration af opkaldslister via alarmkategorier

Octalarm-Touch Pro og Octalarm-Touch

 1. Octalarm Connect: All-in-tjeneste til hurtig opstart og alarmering via VoIP og GSM
 2. Fjernindstilling og -administration via applikation, Octalarm-portal eller netbrowser på lokalt virksomhedsnetværk (med alarmmelderens IP-adresse)
 3. Adésys Alarm: Gratis alarmstyringsapplikation til alarmmeddelelser, alarmkvittering, administration og konfiguration af meldere samt indblik i status for kritiske processer direkte på telefonen
 4. indstilling og daglig brug yderst intuitiv og brugervenlig på 7"-pegeskærm
 5. Iøjnefaldende LED-bjælke for statusvisning
 6. Indstillingsguide ved ibrugtagning til udførelse af nødvendige basisindstillinger
 7. Fra startskærmen hurtig adgang til kontaktpersoner, alarmer, indstillinger og logbog
 8. Adgang via RFID-tag og/eller personlige kode
 9. Ingen firewallproblemer (VPN) og intet behov for manuelle mailindstillinger (SMTP)

icon-alarmering Alarmering

Specifik Octalarm-Touch Pro

 1. Ekstra alarmeringsfunktion: Netværksstyret alarmering via Adésys' standardmæssige Octalarm Link (JSON REST API)
 2. Detaljeret alarmering direkte fra tekniske systemer
 3. Automatiseret konfiguration af lokationer og alarmer
 4. Gruppering af alarmer i kategorier

Octalarm-Touch Pro og Octalarm-Touch

 1. Alarmeringsformer
  1. Automatisk genererede talebeskeder
  2. Sms'er
  3. Mails
  4. Personsøger (via SOAP og API)
  5. Telefonapplikationer: push-alarmering
 2. Alarmeringsfunktioner
  1. Indstillelig indgangsforsinkelse per indgang
  2. Nulstilling af alarmer med personlig kode
  3. Automatisk gentagelse af opkald
  4. Dag-, nat- og weekendtilstand med alternative numre
  5. Lokal alarm med indbygget summer og LED-bjælke
  6. Særskilte systemforstyrrelser (netforstyrrelse og interne forstyrrelser) samt funktionen "flere alarmer"
 3. Udvidelse med eksternt modul EM-8001 for maksimalt 2 × 8 ekstra alarmindgange

icon-systeemeigenschappen Systemegenskaber og brugsvilkår

Specifik Octalarm-Touch Pro

 1. Ekstra (sekundært) netværkstilslutning for teknisk netværk (eth1)
 2. JSON REST API til kontrol fra eksterne procescomputere

Octalarm-Touch Pro og Octalarm-Touch

 1. 8 alarmindgange, 2 relæudgange og 2 open-collector-udgange til eksterne summere og/eller blinklys
 2. Netværkstilslutning for offentligt netværk (eth0)
 3. Kobles til ARA-Pro (ARA 5) og ARA-Pro Next (stadig under udvikling)
 4. Vægmonteringskabinet (IP42), dimensioner 280 × 240 × 42 mm (B × H × D)
 5. Omgivelsestemperatur 0…+50 °C
 6. Forsyningsspænding: 100…240 VAC
 7. Opdateret softwareversion: 2.4.8

Særskilte netværksgrænseflader for ekstra sikkerhed

Octalarm-Touch Pro har to ethernetporte. På den måde er det muligt på sammt tid at tilslutte alarmmelderen fuldstændig separat til både et teknisk netværk og et virksomhedsnetværk eller offentligt netværk.

 Eth0: offentligt netværk

 1. Kobling virksomhedsnetværk / internet
 2. Kommunikation med Adésys-portal (portal.octalarm.com) via Open VPN
  1. Modtagelse af softwareopdateringer
  2. Styring af applikationsalarmering (push-alarmering)
  3. Styring af personsøgere via SOAP og API
  4. Fjernindstilling
 3. VoIP-opringning via SIP-protokol (indgår i Octalarm Connect)
 4. IP-alarmering inden for netværket kombineret med en ARA-Pro beskedbank

 Eth1: teknisk netværk

 1. Kobling i teknisk netværk
 2. Netværksstyret alarmering via Octalarm Link (JSON REST API)
 3. IP-alarmering inden for netværket kombineret med en ARA-Pro beskedbank

Netværksstyret alarmering til udsendelse af store mængder alarmer

Netværksstyret alarmering er udsendelse af alarmer i (tekniske) systemer inden for et privat netværk. Tænk her på foder- og klimacomputere i intensivt kvæghold, klimacomputere i gartneri, SCADA-systemer i vandforvaltning eller enhver anden procescomputer til kritiske tekniske processer.

Alarmering via Octalarm Link (JSON REST API) gør det muligt at udsende store mængder alarmer. De tilgængelige detaljer i alarmerne fra jeres system formidles som talebesked, applikationsalarmering, sms eller personsøgerbesked. De store mængder alarmer grupperes med tilknyttet prioritet i alarmkategorier. Til hver kategori kobles efterfølgende en behandling. På den måde kan Octalarm-Touch Pro fra tekniske systemer konfigureres simpelt og automatiseret via REST API.

Hvordan I udnytter jeres Octalarm-Touch Pro optimalt

Opret en gratis konto på portal.octalarm.com

Verdensomspændende adgang til den aktuelle alarmstatus fra din computer og mulighed for fjernindstilling og fjernstyring (kun muligt lokalt via IP-adresse)Mere info portal.octalarm.com

Download den gratis applikation "Adésys Alarm"

Bogstavelig talt fra jeres bukselomme adgang til jeres meldere og alarmer altid direkte under jeres opmærksomhed, selvom jeres telefon står på "lydløs" (push-alarmering). Brug af applikationen forudsætter en portal.octalarm.com-konto. Alarmmeddelelser forudsætter Touch-software 2.2.0 eller højere. Mere info applikation Adesys Alarm 

Tilslut jer Octalarm Connect XL

Umiddelbart muligt at ringe til lave faste månedlige omkostninger via GSM og VoIP/SIP. Mere info Octalarm Connect XL  

 

Download produktbrochure (på engelsk)

Bestilling af Octalarm-Touch Pro

Octalarm-Touch Pro er en videreudvikling af den grundlæggende Octalarm-Touch. Foruden sikker og pålidelig alarmering via nutidens de (sig hastigt ændrende) digitale telefonnetværker råder Octalarm-Touch Pro over en ekstra ethernetport samt Adésys' standardmæssige "Octalarm Link" (JSON REST API) til netværksstyret alarmering.

På denne side gives yderligere oplysninger om fordelene ved en særskilt netværksgrænseflade, og netværksstyret alarmering forklares.

Yderligere tjenester og tilbehør

Portalen: portal.octalarm.com

Den gratis portal for Octalarm-alarmdetektorer. Aktiverer global fjernindstilling og fjernstyring.

App Adesys Alarm

Gratis alarmstyringsapp til alarmmeldinger, alarmaccept, detektorstyring og -konfiguration samt overvågning af kritisk processtatus direkte på din smartphone. Egnet til Octalarm-alarmdetektorer.

Octalarm Connect

Tjeneste til opkald til lave, faste omkostninger pr. måned via GSM og VoIP/SIP. Egnet til Octalarm-alarmdetektorer.

EM-8001

Octalarm-Touch Pro findes i én model med standardmæssigt 8 indgange. Med det eksterne udvidelsesmodul EM-8001 kan melderen udvides via I/O-bus (RS485) til 16 og sågar 24 indgange (se under relaterede produkter).

Touch IP65

Octalarm-Touch Pro er kapslingsklasse IP42. Alarmmelderen er forberedt til anbringelse på en væg i et rent rum, hvor der ikke kan forekomme kraftig tilsmudsning eller sprøjtevand. Til knap så rene rum samt på steder med risiko for sprøjtevand leverer Adésys et tæt kabinet med kapslingsklasse IP65, Touch IP65 (se under relaterede produkter).
Touch IP65 er et standardmæssigt IP65-kabinet, som vi har modificeret med en montageskinne og medfølgende dækplade (og tilhørende skruer). På den måde kan I hurtigt og simpelt selv installere Octalarm-Touch i et beskyttet miljø dér, hvor behovet er.

Varenummer Beskrivelse Pris  
Octalarm-Touch Pro Alarmmelder med sprog, sms, mail og/eller personsøger via PSTN, VoIP/SIP og/eller 4G-GSM-modul. Version med 2 ethernetporte og Octalarm Link (JSON REST API) til netværksstyret alarmering. Forberedt til brug af applikationen Adésys Alarm (kan downloades gratis). € 2.640,00 Bestil via e-mail
PRO-IMPL Støtte til installation og opsætning af klimacomputerforbindelser, herunder uddannelse af operatør(er), pr. halv dag (online- og telefonundervisning). Kan varmt anbefales, når man begynder at sammenkoble klimacomputere for første gang. € 420,00 Bestil via e-mail