Alarmregistrerings- og -behandlingssystem

Alarmregistrerings- og -behandlingssystemet indhenter fra forskellige lokationer jeres tekniske alarmer og sender automatisk servicemedarbejderne ud baseret på en vagtplan.

Beskedbanksystemet ARA-Pro består af en under Windows kørende beskedbankpakke og en hertil koblet telefonlinjegrænseflade til modtagelse af alarminformationer og telefonering til servicemedarbejderne.

Fordelene

 1. Central administration af alle jeres alarmer
 2. Alarmmeddelelser som talebesked, sms og personsøgerbesked
 3. Alarmopkald ifølge servicemedarbejdernes vagtplan

En overvejelse: efterfølgeren ARA-Pro Next

Vi gør opmærksom på, at levetiden for 2G GSM-linjegrænsefladen i det nuværende ARA-pro version 5-system er begrænset på grund af ændringer i telekommunikationsnettene. Vi anbefaler, at du overvejer at skifte til det nye ARA-Pro Next-meddelelsessystem. Det er vores mål at bringe ARA-Pro Next på markedet i anden halvdel af 2022.

ARA-pro

Produktegenskaber

icon-veilig-en-betrouwbaar Sikker og pålidelig

 1. Behandling af kontrolmeddelelser fra telefoniske alarmmeldere døgnet rundt
 2. Udfald af ARA-Pro pc meddeles autonomt via linjegrænsefladen

icon-gebruiksvriendelijk Brugervenlig

 1. Altid et aktuelt alarmoverblik over alle jeres tekniske installationer
 2. Alarmstatusvisning på billeder eller kort fra applikationerne
 3. Udvidet logbog med filter- og rapporteringsmuligheder
 4. Forberedt til Windows 7 og Windows 8

icon-alarmering Alarmering

 1. Alarmeringsformer
  1. Alarmmeddelelse via tale, sms eller personsøger
  2. Mailrapportering af alarmer
 2. Alarmeringsfunktioner
  1. Kvitteringsprocedure for alarmmodtagelse
  2. Indstillelige trangfølgeniveauer for alarmer
  3. Alarmopkald ved hjælp af servicemedarbejdernes vagtplan
  4. Alarmmodtagelse til/fra
   1. næsten alle fabrikater telefoniske alarmmeldere
   2. Dupline I/O-system direkte til ARA-Pro
   3. kobling med Priva Office, WebEasy og Hoogendoorn klimacomputer
   4. andre pc-applikationer som f.eks. SCADA (via IP-kobling)

Downloads

Alarmopkald ifølge servicemedarbejdernes vagtplan

Indkommende alarmmeddelelser kommer tit fra alarmmeldere, der overvåger kritiske tekniske installationer. Disse ringer til beskedbanksystemet, så snart der opstår en teknisk forstyrrelse. Så snart den er i beskedbanksystemet, tildeles alarmen en trangfølge og begynder – hvis det ønskes – at tilkalde en beredskabsmontør.       den udvidede vagtplan oprettes og fastsættes tjenesteydelserne for samtlige montører. På den måde er det altid den rigtige montør, der tilkaldes.

Kobling med procescomputere for individuel telefonering af alarmer med tildeling af prioritet

iSii + ARA-Pro (AR-iSii): pålidelig behandling og registrering af iSii-alarmer

Kombinationen af ARA-Pro med iSii-pakken fra Hoogendoorn Growth Management giver store gartnerier med flere lokationer og iSii-procescomputere mere bekvemmelighed og ekstra sikkerhed ved alarmbehandling. iSii + ARA-Pro-softwaren holder ved meddelelser styr på, hvor akut alarmen er, samt med beredskabsteamets vagtplan. Det vil sige, at meddelelser om ikke akutte alarmer i løbet af natten udsættes til næste dag.

Priva + ARA-Pro (AR-PO): telefonering af klimacomputerforstyrrelser

Til gartnerianvendelser kan ARA-Pro integreres med Priva Office klimacomputeren, hvorved alle i Priva Office kendte alarmer med navn og kaldenavn kan sendes som alarmmeddelelser. På den måde modtager I detaljerede informationer om aktuelle alarmer på telefonen. Takket være den intelligente filterfunktion er det også muligt at gruppere alarmer, således at I kun modtager hovedalarmen og ikke alle følgealarmerne.

Webeasy + ARA-Pro (AR-vi): administration og alarmbehandling af bygningsfaste installationer

Til behandling og administration af alarmer fra ejendomsadministrationsapplikationer er der foretaget en kobling mellem ejendomsadministrationssystemerne Webeasy og Adésys' beskedbank ARA-Pro. Med denne kobling aktiveres beredskabsmontørerne ved udfald af bygningsfaste installationer i henhold til en på forhånd oprettet vagtplan. På den måde har I som ejendomsadministrator sikkerhed for en struktureret behandling af alle alarmer fra jeres bygningsfaste installationer.

Bestilling af ARA-Pro

Bemærk: begrænset levetid

Det nuværende ARA-pro-system (version 5) anvender 2G-linjesnitflader. 2G-nettet vil dog blive nedlagt i april 2025. Som følge heraf er denne løsnings levetid begrænset. Vi anbefaler, at du overvejer at skifte til den nye ARA-Pro Next anmeldelsesbank. Det er vores mål at bringe ARA-Pro Next på markedet i anden halvdel af 2022.

Desuden viser erfaringen, at vi har behov for flere oplysninger om jeres driftsproces for at kunne vurdere, om ARA-Pro er den bedste løsning. I anbefales derfor at kontakte vores salgsafdeling, før I bestiller ARA-Pro.

Kontakt