Modalarm-IP

Modalarm-IP kombinerer telefonisk alarmering, datakommunikation og telemetri i én melder. Det kompakte DIN-skinnekabinet og det programmerbare operativsystem (Java VM) gør melderen fremragende forberedt til overvågning af og kommunikation med et stort antal forskellige tekniske applikationer.

Fordelene

 1. Overvågning af og kommunikation med maskiner og processer
 2. Telemetri via (mobilt) internet eller analog telefontilslutning (PSTN)
 3. Alarmering via analog telefontilslutning (PSTN) og/eller GSM (2-3G)
 4. Alarmmeddelelser som talebesked og sms
 5. Kompakt DIN-skinnekabinet

Download produktbrochure (på engelsk)

En overvejelse

Bemærk, at levetiden af denne melder er begrænset som følge af ændringer i telekommunikationsnetværkerne. Vores salgsafdeling hjælper jer gerne med at vælge det rigtige produkt.

Kontakt

Modalarm-IP

Dette produkt benyttes i

Produktegenskaber

icon-veilig-en-betrouwbaar Sikker og pålidelig

 1. PSTN (analog forbindelse), GSM (3G med tilbagefald til 2G, hvis 3G ikke er tilgængelig) og IP-alarmversioner
 2. Indbygget beskyttelse mod overspænding
 3. Nødstrøm via internt NiMH-batteri med batteriovervågning og oplader

icon-gebruiksvriendelijk Brugervenlig

 1. Menu drevet justerbar via gratis softwareprogram IP-prog eller via Ethernet-port (UTP) med webbrowser
 2. Omfattende datalogger (med dato og klokkeslæt)

icon-alarmering Alarmering

 1. Alarmeringsformer
  1. Stemmebeskeder til telefon
  2. Sms til mobiltelefon
 2. Alarmeringsfunktioner
  1. Automatisk gentagelse
  2. Nulstilling af alarmer ved anmeldelse eller ved at ringe tilbage via voice response system
  3. Dag-, nat- og weekendprogram for alternative indberetningsnumre
  4. Meddelelse i tilfælde af strømsvigt
  5. Gendan meddelelser, når alarmen annulleres
  6. Fjernskifte af udgange
  7. Kan kombineres med Adésys' ARA-pro notifikationssystem
 3. Antal opkaldsnumre: 40 (med justerbar valgsekvens pr. indgang)

Telemetri

 1. Fjernbetjening med feedback
 2. Fjernovervågning af analoge måleværdier
 3. Optælling af puls og/eller driftstimer
 4. Java VM-programmeringsplatform til skræddersyede processtyringer
 5. Netværkstelemetri fra modem til modem (Modalarm-IP <-> Modalarm-IP og Modalarm-IP <-> SCADA
 6. Kan styres via XML-protokol (alternativer på forespørgsel)

icon-Systeemeigenschappen-en-gebruikscondities Systemegenskaber og brugsvilkår

 1. Antal indgange: 4, kan bruges som digitale alarm- eller statusindgange eller analoge indgange til overvågning af grænseværdier
 2. Antal udgange: 2, omskiftelige via telefon, modem eller internet eller som analog udgang til overvågning af målte værdier
 3. DIN-skinnehus, dimensioner 56 x 95 x 120 mm (B x H x D)

Downloads

Anvendelser: overvågning og styring af kritiske processer

 1. Vandforvaltning: styring og overvågning af pumpestationer og renseanlæg
 2. Industri: styring og overvågning af maskiner og produktionsprocesser
 3. Ejendomsadministration: overvågning af ejendomsadministrationssystemer

Ved brug som koblingsenhed eller operativsystem kan melderne erstatte selv små PLC'er, hvis kontrol- og alarmfunktionerne sidder i én enhed. Det medfører lavere investeringer og automatisk integration af kontrol- og alarmfunktionerne. Det er muligt at foretag fjernkoblinger fra enhed til enhed via PSTN, GSM og IP-forbindelser.

Simpel fjernindstilling og -administration

Ved tilslutning af Modalarm-IP til internettet kan I nemt indstille melderne med en pc eller laptop. Det kan gøres på to måder:

 1. Fremragende overblik over alle funktioner
 2. Indstilling og udlæsning af melderne
 3. Indblik i logbogen (med alle hændelser)
 4. Indblik i alarmstatus

Bestilling af Modalarm-IP

Bemærk: begrænset levetid

Telekommunikationsleverandørerne begyndte i 2020 at udfase 3G-netværket. Fra 1. januar 2022 leveres 3G ikke længere. Hvis jeres leverandør understøtter det, har Modalarm-IP et automatisk tilbagefald til 2G. Dog forsvinder 2G-netværket i april 2025. På den måde er levetiden af denne melder begrænset.

Desuden er Modalarm-IP kun tilgængelig i meget begrænset omfang på grund af et lille restlager og manglende mulighed for at købe alle komponenter. Vi har derfor besluttet at stoppe produktionen af Modalarm-IP. Hvis du er interesseret i at købe (en del af) det resterende lager, anbefaler vi, at du kontakter vores salgsafdeling. De vil med glæde give dig et skræddersyet tilbud.

Kontakt