Octalarm-IP

Octalarm-IP er en yderst pålidelig alarmmelder, der i over 10 år har været benyttet inden for gartneribranchen, intensivt kvæghold og vandforvaltning. Melderen findes i 3 varianter, hvoraf én med en sekundær opkaldsforbindelse (redundant). På den måde når alarmer med stor sikkerhed frem.

Fordelene

 1. Alarmmeddelelser som talebesked og/eller sms
 2. Alarmering via analog telefontilslutning (PSTN) og/eller GSM (2-3G)
 3. VoIP mulig ved hjælp af analog telefonadapter (ATA)
 4. Fjernindstilling og -administration med IP-prog og/eller via internettet med standardmæssig netbrowser

Download produktbrochure (på engelsk)

En overvejelse

Bemærk, at levetiden af denne melder er begrænset som følge af ændringer i telekommunikationsnetværkerne. Vores anbefaling lyder at overveje at anskaffe efterfølgeren Octalarm-Touch.

Flere oplysninger om Octalarm-Touch

Octalarm-IP

Produktegenskaber

icon-veilig-en-betrouwbaar Sikker og pålidelig

 1. PSTN (analog forbindelse) og/eller GSM-versioner (3G med tilbagefald til 2G, hvis 3G ikke er tilgængelig)
 2. VoIP muligt ved hjælp af analog telefonadapter (ATA)
 3. Nødstrøm via internt NiMH-batteri med batteriovervågning og oplader

icon-gebruiksvriendelijk Brugervenlig

 1. Batteri, der kan udskiftes af brugeren
 2. Omfattende datalogger (med dato og klokkeslæt)
 3. Tilgængelig via webbrowser og/eller virksomhedens lokale netværk via IP-adresse for
  1. Fjernindstilling og fjernstyring
  2. Visning af alarmstatus
  3. Visning af logbogen

icon-alarmering Alarmering

 1. Alarmeringsformer
  1. Faste talemeddelelser til telefonen
  2. Selvindspillede beskeder til telefonen
  3. Sms'er til mobiltelefonen
 2. Alarmeringsfunktioner
  1. Justerbar indgangsforsinkelse pr. indgang
  2. Justerbar rapporteringsforsinkelse for viderestilling af opkald
  3. Nulstilling af alarmer ved anmeldelse eller ved tilbagekaldelse
  4. Program for dag, nat, weekend for alternative alarmnumre
  5. Lokal alarm med indbygget alarmbrummer
  6. Meddelelse i tilfælde af strømsvigt, og når batteriet skal udskiftes
  7. Overvågning af lokal telefonlinje med signalering
  8. Kan kombineres med ARA-pro databasesystemet fra Adésys
 3. Antal opkaldsnumre: 40 (med justerbar valgsekvens pr. indgang)

icon-systeemeigenschappen Systemegenskaber og brugsvilkår

 1. Antal indgange: 4, 8 eller 12 digitale indgange (afhængigt af model)
 2. Vægmodel, mål 233 x 174 x 55 mm (B x H x D)
 3. Forsyningsspænding: 90 - 245VAC 50Hz

Pålidelighed

Virksomheder bliver stadig større, og deres tekniske installationer bliver stadig mere omfattende og komplicerede. På den måde øges de krav, der stilles til overvågningen og alarmeringen ved tekniske forstyrrelser. Til sikring af en pålidelig telefonalarmering er én telefonforbindelse ofte ikke nok. Ved varianterne med to telefonforbindelser skifter Octalarm-IP til det sekundære netværk, hvis det primære netværk skulle falde ud.

Simpel fjernindstilling og -administration

På lokationen kan Octalarm-IP indstilles ved at gennemløbe alarmmelderens menu med tasterne. Ved tilslutning af Octalarm-IP til internettet kan I nemt indstille melderne med en pc eller laptop. Det kan gøres på to måder:

 1. Mærkbar tidsbesparelse ved programmering af alarmmeldere frem for selv at indstille enheden
 2. Fremragende overblik over alle funktioner
 3. Indstilling og udlæsning af alarmmelderne
 4. Indblik i logbogen (med alle hændelser)
 5. Indblik i alarmstatus

Bestilling af Octalarm-IP

Octalarm-IP alarmerer via talebeskeder eller sms og leveres inklusive UTP-kabel. De forskellige varianter af den alsidige alarmmelder inddeles i 3 hovedgrupper:

 1. PE-version: alarmmelder til det faste PSTN-netværk (VoIP mulig via en analoge port på et VoIP-modem eller ATA, analog telefonadapter)
 2. PG-version: redundant alarmmelder takket være kombination af PSTN (VoIP mulig via en analog port på et VoIP-modem eller ATA, analog telefonadapter) og GSM-netværk (med 2-3G-GSM/UMTS-modul)
 3. GE-version: alarmmelder til GSM-netværket (med 2-3G-GSM/UMTS-modul)

Alle hovedgrupper findes med 4, 8 eller 12 indgange. Bemærk, at Octalarm-IP ikke efterfølgende kan udvides med flere indgange. Melderen leveres eksklusive antenne. Hvis I har behov for en antenne, skal den tilvælges ved de relaterede produkter.

Bemærk: begrænset levetid

Telekommunikationsleverandørerne begyndte i 2020 at udfase 3G-netværket. Fra 1. januar 2022 leveres 3G ikke længere. Hvis jeres leverandør understøtter det, har Octalarm-IP et automatisk tilbagefald til 2G. Dog forsvinder 2G-netværket i april 2025. På den måde er levetiden af denne melder begrænset.

Vores anbefaling lyder at overveje at anskaffe efterfølgeren Octalarm-Touch. Denne 5G-Octalarm indeholder de nyeste teknologier og alarmerer sikkert og pålideligt via de (sig hastigt ændrende) moderne digitale telefonnetværk. Med Octalarm-Touch er I godt rustede til fremtiden!

Varenummer Beskrivelse Pris  
IP-A04PE Alarmmelder med 4 alarmindgange, 2 til-/frakoblelige udgange, besked via tale eller sms. Inkl. UTP-kabel € 973,00 Bestil via e-mail
IP-A08PE Alarmmelder med 8 alarmindgange, 4 til-/frakoblelige udgange, besked via tale eller sms. Incl. UTP-kabel € 1.086,00 Bestil via e-mail
IP-A12PE Alarmmelder med 12 alarmindgange, 4 til-/frakoblelige udgange, besked via tale eller sms. Inkl. UTP-kabel € 1.334,00 Bestil via e-mail
IP-A04PG Alarmmelder med 4 alarmindgange, 2 til-/frakoblelige udgange, besked via tale eller sms. Indbygget 2G/3G-GSM/UMTS-modul for alarmopkald hvis fast analog linje ikke er tilgængelig (levering eksklusive antenne men inklusive UTP-kabel) € 1.359,00 Bestil via e-mail
IP-A08PG Alarmmelder med 8 alarmindgange, 4 til-/frakoblelige udgange, besked via tale eller sms. Indbygget 2G/3G-GSM/UMTS-modul for alarmopkald hvis fast analog linje ikke er tilgængelig (levering eksklusive antenne men inklusive UTP-kabel) € 1.471,00 Bestil via e-mail
IP-A12PG Alarmmelder med 12 alarmindgange, 4 til-/frakoblelige udgange, besked via tale eller sms. Indbygget 2G/3G-GSM/UMTS-modul for alarmopkald hvis fast analog linje ikke er tilgængelig (levering eksklusive antenne men inklusive UTP-kabel) € 1.609,00 Bestil via e-mail
IP-A04GE Alarmmelder med 4 alarmindgange, 2 til-/frakoblelige udgange, besked via tale eller sms. Indbygget 2G/3G-GSM/UMTS-modul (levering eksklusive antenne men inklusive UTP-kabel) € 1.252,00 Bestil via e-mail
IP-A08GE Alarmmelder med 8 alarmindgange, 4 til-/frakoblelige udgange, besked via tale eller sms. Indbygget 2G/3G-GSM/UMTS-modul (levering eksklusive antenne men inklusive UTP-kabel) € 1.364,00 Bestil via e-mail
IP-A12GE Alarmmelder med 12 alarmindgange, 4 til-/frakoblelige udgange, besked via tale eller sms. Indbygget 2G/3G-GSM/UMTS-modul (levering eksklusive antenne men inklusive UTP-kabel) € 1.504,00 Bestil via e-mail