Risico’s in de landbouwsector

Elke sector heeft specifieke risico’s die samenhangen met de werkzaamheden. Mede door schaalvergroting van bedrijven worden technische installaties omvangrijker en ingewikkelder.  In de landbouwsector zijn regelprocessen soms letterlijk van levensbelang. Bij intensieve veeteelt kan de uitval van een installatie bijvoorbeeld de verstikking van de dieren veroorzaken. In de glastuinbouw kan dit leiden tot een verloren oogst. Dit levert naast grote emotionele schade ook een enorm financieel verlies op.

Verzekering

In Nederland zijn er een aantal verzekeraars die zich specialiseren in het voorkomen en verzekeren van deze risico’s. Adésys werkt nauw met hen samen en betrekt hen vanaf de ontwikkelingsfase van de producten bij het proces. Dankzij deze unieke samenwerking en onze kennis van de verschillende sectoren kunnen wij producten ontwikkelen die naadloos aansluiten op de wensen en eisen van de gebruiker én van de verzekeraars.

In België zijn voorwaarden en eisen van verzekeringen lang niet altijd duidelijk of consistent. Wij proberen in contact te blijven met verzekeraars om onze klanten in België goed te kunnen informeren en helpen een keuze te maken. 

Alarmering: zekerheid garanderen

Om misverstanden over de dekking van uw verzekering te voorkomen, is het belangrijk om te weten welke voorwaarden er voor uw verzekering gelden. Deze informatie vindt u in uw polisblad. Kunt u deze informatie niet vinden? Neem dan gerust contact met ons op, wij zullen u helpen. 

Hoewel de voorwaarden voor dekking niet in alle gevallen goed duidelijk zijn bij onze klanten, geven verzekeraars in Nederland heel duidelijk een aantal voorwaarden. Indien u deze adviezen opvolgt weet u zeker dat uw apparaat en alarmering goed werkt.

  • Accu’s moeten om de 2 jaar worden vervangen om slijtage tegen te gaan.
  • Alarmapparatuur moet wekelijks worden getest.
  • De alarmapparatuur moet aan de voedings- en signaalzijde worden beveiligd tegen overspanning  .
  • De alarmmelding gaat altijd naar minstens twee telefoonnummers van één of meer personen.
  • Deze personen moeten snel, doeltreffend en passend optreden. De invulling van dit tijdsinterval kan verschillen afhankelijk van de verzekeraar.
  • De alarmkiezer wordt als eerste op het telefoonnet aangesloten, zodat een alarmmelding altijd voorrang heeft op andere aangesloten toestellen.
  • De netwerken waarover de alarmapparatuur kan alarmeren, worden redundant uitgevoerd (vaste telefonie en gsm).
  • De alarmkiezer moet voorzien zijn van een automatische nummerherhaling met acceptatieprocedure.

De Octalarm-Touch en de Octalarm-IP voldoen aan alle gestelde normen voor alarmeringsapparatuur. Bovendien werd er bij het ontwerp rekening gehouden met de verplichtingen waaraan verzekerden in Nederland moeten voldoen, waardoor onze producten zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn uitgevoerd.

Let op!: U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de melding en ontvangst van de alarmsignalen.

Contacteer onze specialisten voor meer informatie over onze producten en de verzekering ervan.