Meet- en alarmeringsoplossingen voor watermanagement

Bewaak uw waterzuiveringsinstallaties, drukrioleringssystemen en gemalen

Op regelsystemen in gemalen en pompstations moeten we met z'n allen kunnen vertrouwen. Uitval of foutieve werking kan immers gemakkelijk leiden tot ondergelopen land, vervuild water of langdurige schade aan het milieu, met forse claims tot gevolg. Wachten op klachten van boze burgers is uiteraard geen optie. In geval van fouten of volledige uitval moet de beheerder direct kunnen handelen.

  1. Uitval pompinstallaties direct gemeld naar hoofdpost, smartphone of semafoon
  2. Communicatie tussen pompen en SCADA hoofdpost
  3. Melding van spanningsuitval in pompstation door ingebouwde noodvoeding
  4. Bewaken SCADA systeem door watchdog functie
  5. Lokaal alarm in pompstation mogelijk via zoemer en zwaailicht

Bewaakt u uw processen nog met een Modalarm of Octalarm uit de 1e en 2e generatie of de T-serie?

Deze melders zijn misschien al meer dan 15 jaar oud en garanderen geen betrouwbare alarmmelding meer. Elektronica veroudert, de kans op storing neemt toe en het is onmogelijk te voorspellen wanneer de melder faalt. Wachten tot dit gebeurt leidt tot een situatie waarin u tijdelijk zonder alarmering zit en geeft risico op financiële en emotionele schade. Dat is natuurlijk geen optie!

'Hij doet het toch nog' zou geen reden moeten zijn om uw vermogen met een waarde van tonnen of misschien wel miljoenen te bewaken met apparatuur van soms wel 15 jaar of ouder. Maak gebruik van onze cashback actie en alarmeer weer veilig en betrouwbaar via de (sterk veranderde) hedendaagse digitale telefonienetwerken. Met de nieuwe melder bent u klaar voor de toekomst!

Ja ik wil mijn melder omruilen

Wat zijn de risico’s van oude melders?

In deze branche vindt u onze

Octalarm-Touch
Alarmmelder met de nieuwste technologie voor het bewaken van kritische technische processen ter voorkoming van schade en productieverlies.
Octalarm-IP
Veelzijdige alarmmelder voor het bewaken van kritische technische processen via analoge aansluiting en/of 2-3G.
ARA-pro
Alle technische alarmen met dienstrooster voor storingsmonteurs.
SVA-X16 gemaalbesturing met 4G module
Vervanging Radius besturing in drukrioleringssystemen

Testimonials: de klant aan het woord

"Het gaat om kleinere gemalen, dus waren we ook op zoek naar een praktische oplossing. Liefst een vergelijkbaar systeem en gemakkelijk te vervangen."

Jaap Kramer, medewerker beleidsuitvoering riolering & water gemeente Midden-Groningen

"Het alarmeringssysteem is met de SVA veel directer en we voorkomen veel overlast en leed en we zorgen tegelijkertijd voor een fikse kostenbesparing.”

Kees Pullens, Directeur Pullens Elektro B.V.

"Een moderne techniek met lange termijn ondersteuning die gebruiksvriendelijk, breed inzetbaar én veilig is."

Willem Mauritz, Site Supervisor bij Suez

Inzicht in uw regelsystemen voor beheer waterkwaliteit en waterkwantiteit

Onze alarmmelders en modems worden in de waterwereld ingezet voor bewaking van riolering, zuiveringen en drinkwater (waterkwaliteit) en oppervlaktewaterbeheer (waterkwantiteit).

Drukriolering

Bewaken van minigemalen in drukrioleringssystemen is een specialisme van Adésys. We werken hiervoor samen met pompleveranciers die drukrioleringsprojecten realiseren in opdracht van gemeenten, hoogheemraadschappen en waterschappen. Het compacte en prijsgunstige ontwerp van onze SVA alarmmelder en SVM modem past makkelijk in de vaak erg compacte schakelpanelen van minigemalen.

Doordat Adésys de alarmmelders en modems zelf ontwikkelt, is het ook mogelijk om aanpassingen te maken voor specifieke toepassingen. Het betreft veelal koppelingen met specifieke PLC's die toegepast worden in besturingspanelen van rioolgemalen. Dergelijke specifieke versies zijn o.a. gemaakt voor Xylem, Mous Waterbeheer, Interact en YP Your Partner.

De laatste ontwikkeling op dit gebied is de SVA-X16 gemaalbesturing met 4G module. Deze wordt als vervanging van Radius besturingen ingezet. Deze melder verzorgt zowel de communicatie naar de hoofdpost als de besturing van het gemaal. Hierdoor is een PLC niet nodig! Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact op Lees meer over de SVA-X16

Drinkwater

Het bewaken van de pompen van drinkwaterleidingbedrijven garandeert de aanvoer van drinkwater in bedrijven en huishoudens. Grote bedrijven op dit gebied zoals o.a. Evides, Brabant Water en Oasen vertrouwen al jaren op de hoge betrouwbaarheid van Adésys alarmering. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact op

Oppervlaktewaterbeheer

Adésys kent een lange traditie als het gaat om samenwerking met hoogheemraadschappen en waterschappen in Nederland. Het bewaken van de grotere gemalen en zuiveringen waarborgt een verantwoorde waterhuishouding in de steden en het buitengebied.

Via moderne modemtechnieken worden alle belangrijke gegevens van gemalen ontsloten naar hoofdposten. Deze data kan vervolgens geanalyseerd worden ter ondersteuning van het waterbeleid. Om de veiligheid te verhogen worden vaak Octalarm melders als back-up ingezet daar waar DSL verbindingen de communicatie verzorgen tussen gemalen en de SCADA hoofdpost. Ook de voor Hoogheemraadschap Hollandse Delta ontwikkelde SVA-X74 semafonie alarmmelder wordt veel in gemalen toegepast. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact op Lees meer over de SVA-X74