Privacybeleid Adesys B.V.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website van Adesys B.V.. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waar wij eventueel naar verwijzen op deze site.

Contactgegevens

Adesys B.V. | Molenweer 4 | 2291 NR  Wateringen | +31 174 794022 | info@adesys.nl

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Bij aankoop van onze producten of gebruik van onze diensten

Wanneer u een product bij ons aankoopt of zich aanmeldt voor één van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze levering en dienstverlening uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Adesys B.V. Wij zullen gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De persoonsgegevens die wij in dit verband verwerken zijn:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Hierdoor kunnen wij uw vragen verwerken en uw verzoeken beantwoorden.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Adesys B.V.. Ook deze gegevens zullen wij niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Nieuwsbrieven

Periodiek versturen wij abonnees van de nieuwsbrieven een nieuwsbrief met de laatste nieuwe trends en ontwikkelingen. Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven door u aan te melden als abonnee van onze nieuwsbrief. Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren. Deze zullen wij eventueel gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. 

Uw persoonsgegevens worden door Mailing Report beveiligd opgeslagen. Mailing Report maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Persoonsgegevens die wij in dit verband verwerken:

 • Bedrijfsnaam en branche waarin gewerkt wordt
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw openen en klikken m.b.t. de nieuwsbrief

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Hiermee voorkomen zij dat er gegevens over kinderen verzameld worden, zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adesys.nl. Wij zorgen er dan voor dat we deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Adesys B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Voor het geven van support
 • Communicatie met betrekking tot onze dienstverlening 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij data verwerken

Adesys B.V. verzamelt en analyseert data voor de volgende doelen:

 • Alarmeringsdata bij Octalarm Connect:
  • om de juiste werking van de alarmmelder en de dienstverlening te monitoren
  • om passende toekomstige functionaliteiten te ontwikkelen
  • alarmeringsdata wordt niet gedeeld met derden of gebruikt voor marketing doeleinden

Adesys B.V. analyseert uw gedrag op de website en/of portal om deze daarmee te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website en/of portal wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Adesys B.V. gebruikt altijd functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en/of portal en uw gebruiksgemak. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website en/of het portal gebruikt en om rapporten over de activiteiten op te stellen.

Na uw toestemming plaatsen we daarnaast ook Marketing cookies (tracking cookies). Met deze cookies kunnen we uw individueel surfgedrag bijhouden en bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Lees meer over ons Cookie statement

Derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en onze portals. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en/of onze portals, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegeens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, waarbij rekening wordt gehouden met de juridische verplichting van de duur van behoud van persoonsgegevens zoals omschreven in 'Hoe lang we persoonsgegevens bewaren'. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adesys B.V.. Als laatste heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben, naar u of een ander door u genoemde organisatie, toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adesys.nl.

Adesys B.V. wil u er verder op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Adesys B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd, maar u geen klant bij ons bent geworden, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden, of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adesys B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@adesys.nl.