Op alle overeenkomsten die u met Adesys B.V. aangaat zijn de Metaalunievoorwaarden (2014) van toepassing. 

Download deze hier.