Reparatie en service

Ondersteuning 

Al sinds 1983 levert Adésys telefonische alarmmelders en modems voor de bewaking van kritische processen en installaties. We zijn gepast trots op het hoge niveau van betrouwbaarheid en lange levensduur van onze producten. Daarom willen wij u goed informeren over de levensduur van onze apparatuur. Het is immers van zeer groot belang dat de producten optimaal blijven presteren.

Als richtlijn kunt u aanhouden dat de betrouwbaarheid versneld zal afnemen bij alarmmelders ouder dan 10 jaar. Afhankelijk van de gebruikscondities kan dit zelfs eerder zijn. Onderstaand overzicht geeft daarom duidelijke informatie over de geldende ondersteuning op onze producten.

Wij nemen telefonisch contact met u op als de melder 10 jaar of ouder is en wij na onderzoek vaststellen dat de kosten van de reparatie meer dan € 129,00 zal bedragen.

Onherstelbare schades

In een aantal situaties kunnen wij uw apparaat niet repareren. Het gaat dan om schade als gevolg van:

  • Brand
  • Vocht
  • Aanslag door zuur, dampen, etc.
  • Bliksem

Ondanks dat deze schades niet altijd met het blote oog zichtbaar zijn, kunnen wij geen veilige alarmering meer garanderen.

Rapportage

Wanneer u voor uw verzekering een rapport nodig heeft, kunnen wij een document voor u opstellen waarin wij de constateringen en conclusies verwerken.

Maakt u zich zorgen over de betrouwbaarheid van uw producten?
Neem nu contact op met uw installateur of ons team via +31 174 794022 of per e-mail via helpdesk@adesys.nl.