Meten en alarmeren voor servicebedrijven

Zou het niet wenselijk zijn dat storingen automatisch aan de dienstdoende servicemonteur, of juiste specialist worden doorgegeven?

 

Speciaal voor de serviceverlening

De intelligente alarmmodems van Adésys kunnen daarvoor zorgen. Ze melden alarmsituaties onmiddellijk en zonder menselijke tussenkomst aan de juiste servicemonteur of aan een meldbank met dienstroosters. Dienstdoende monteurs krijgen alleen de op dat tijdstip relevante alarmen door. Het management krijgt meer inzicht in de werking van de organisatie dankzij uitgebreide verslaggevingsmogelijkheden.

 

Mogelijkheden met het ARA-pro-meldbanksysteem

Ara-pro verzamelt uw technische alarmmeldingen en stuurt de servicemensen automatisch aan op basis van een dienstrooster.

Het ARA-pro-meldbanksysteem bestaat uit een onder Windows draaiend meldbankpakket en een hieraan gekoppelde telefoonlijninterface voor ontvangst van de alarminformatie en het bellen naar de servicemensen. Lees meer over de mogelijkheden met ARA-pro.

 

Mogelijkheden van Adésys alarmkiezers

  1. Melding van storingen vanuit verschillende locaties.
  2. Melding van spanningsuitval.
  3. In/uitschakelen van alarmen en/of afdelingen op afstand.
  4. Alarmmelding ter plaatse via zoemer en flitslicht.
  5. Telefonische opvraging van de alarmstatus.
  6. Lijnbewaking op de telefoonverbinding met sms bij storing lijnuitval.
ARA-pro
De juiste storingsmonteur ontvangt alarmen met het dienstrooster in ARA-pro.
SVA alarmmelder
Industriële 4G sms/e-mail alarmmelder voor het bewaken van uw technische processen.
SVL Weblogger
Industriële 4G Weblogger die alarmeert bij overschrijdende grenswaarden.
SVM 4G modem
Industriële 4G modem/sms alarmmelder voor verbinding met applicaties in het veld.