Aansluitadvies bij ADSL

In het algemeen geldt dat het toevoegen van randapparatuur aan een telefoonlijn een verhoogd risico geeft op verstoring van de alarmering. Bij analoge en ISDN lijnen kan dit doeltreffend worden voorkomen door alle randapparatuur achter de alarmmelder aan te sluiten. Bij een alarmsituatie worden deze randapparatuur dan automatisch afgeschakeld.

Bij ADSL is dit helaas niet mogelijk. De alarmmelder is niet meer rechtstreeks op de telefoonlijn aangesloten, maar via een
ADSL splitter. Ook de ADSL modem is hierop aangesloten. De alarmmelder staat nu feitelijk parallel aan de ADSL modem
en is niet in staat om deze af te schakelen bij alarm. (Alle op de alarmmelder aangesloten apparatuur wordt wel afgeschakeld bij alarm.)

Het plaatsen van ADSL modems wordt in de regel uitgevoerd door monteurs van internetbedrijven die zich soms niet bekommeren om de overige randapparatuur en geen kennis hebben van betrouwbare alarmering. Wees daarom altijd extra alert en test direct uw alarmmelder, zodra u wijzigingen aan de telefooninstallatie hebt laten uitvoeren.

Technische details

Bij ADSL gaat de inkomende telefoonkabel eerst naar de ADSL splitter. Op de splitter zit een telefoonaansluiting en een aansluiting voor de ADSL modem. Er bestaan actieve en passieve splitters: 

  • actieve splitters zijn afhankelijk van netvoeding en werken niet meer bij spanningsuitval. De alarmmelder kan in zo’n geval geen spanningsuitval uitbellen; 
  • passieve splitters (meest voorkomende type) hebben geen last van spanningsuitval. Gebleken is wel dat de kwaliteit van ADSL splitters en ADSL modems varieert. De meeste types kunnen niet tegen overspanning op de telefoonlijn.

Bij inductie als gevolg van onweer kan de splitter beschadigen en is bellen/alarmeren niet meer mogelijk. Verder kan de modemcommunicatie (zoals toegepast bij bepaalde meldingen naar semafonie centrales en meldkamers) last hebben van de ruis die ADSL veroorzaakt. De data komt verminkt over, waardoor het bericht niet wordt geaccepteerd en er geen alarmmelding plaatsvindt.

ADSL modem

Het is niet ondenkbaar dat een storing in de ADSL modem de gehele telefoonlijn blokkeert. Doordat de alarmmelder  
de modem niet af kan schakelen via de ADSL splitter, ze staan immers parallel, kan het alarm niet gemeld worden.

Aanbevelingen

Voor alarmeren over een telefoonlijn (analoog of ISDN) waarop ook ADSL draait, is het van belang een Security (A)DSL splitter te plaatsen in plaats van de standaard splitter. Deze splitters zijn dubbel uitgevoerd en ook in staat de ADSL modem weg te schakelen wanneer deze verstorend werkt. Verder zijn deze splitters voorzien van een ingebouwde overspanningsbeveiliging.

ADSL splitter bestellen