Nederland waterland!

Het laagliggende en vlakke Nederland heeft een complexe waterhuishouding. Of het nu rioolwater betreft, oppervlaktewater of drinkwater, er valt heel wat te verpompen. Vaak is het bijbehorende leidingenstelsel omvangrijk en kwetsbaar. Stagnatie in het verpompen door uitvallende pompstations of leidingbreuken leidt al snel tot problemen waar burgers en bedrijven last van hebben.

Overlopende toiletten, een weidegebied wat volloopt, een stad of dorp zonder drinkwater, het zijn allemaal voorbeelden van situaties die we niet willen. Het is dus zaak om goed in de gaten te houden of het allemaal nog functioneert. Communicatie met en bewaken van pompen is erg belangrijk, zodat u direct actie kunt ondernemen als een pompstation uitvalt.

Hierin speelt Adésys met haar alarmerings- en communicatieoplossingen een belangrijke rol.

Onze Octalarm-Touch alarmmelders bewaken al een groot deel van de Nederlandse drinkwater-infrastructuur. De SV-lijn modems en sms alarmmelders van Adésys zijn inmiddels onmisbaar in het bewaken van het stelsel van minigemalen voor drukriolering.

Via samenwerking met belangrijke leveranciers van pompen en installateurs en een grote mate van betrokkenheid bij de waterproblematiek draagt Adésys bij aan de veiligheid van de watersystemen in Nederland.

Aanvullende informatie op dit artikel

Meet- en alarmeringsoplossingen voor watermanagement

Bezoek de pagina voor de sector water

In deze branche vindt u onze

Module dienstrooster
Aanvullende licentie voor het voor een langere periode instellen van wisselende storingsdiensten. Geschikt voor de Octalarm-Touch en Octalarm-Touch Pro.
SVA alarmmelder
Industriële 4G email & sms alarmmelder voor het bewaken van uw technische processen.
SVL Weblogger
Industriële 4G Weblogger die alarmeert bij overschrijdende grenswaarden.
SVM 4G modem
Industriële 4G SVM modem sms/e-mail alarmmelder voor verbinding met applicaties in het veld.