Risico’s in de agrarische sector

Elke sector heeft unieke risico’s die samenhangen met de werkzaamheden. Mede door schaalvergroting van bedrijven worden technische installaties omvangrijker en gecompliceerder. In de agrarische sector zijn regelprocessen soms letterlijk van levensbelang. In het geval van intensieve veeteelt betekent de uitval van een installatie bijvoorbeeld verstikking van de dieren. In de glastuinbouw kan die uitval resulteren in een verloren oogst. Naast een grote emotionele schade leveren dergelijke zaken een enorme financiële strop op.

Verzekeren

In Nederland zijn een aantal verzekeraars actief die zich specialiseren in het voorkomen en verzekeren van deze risico’s. Adésys werkt nauw samen met deze verzekeraars en betrekt hen al in de ontwikkelingsfase van haar producten. Door deze unieke samenwerking én ons begrip van de sectoren, kunnen wij producten ontwikkelen die naadloos aansluiten op de wensen en eisen van de gebruiker én die van verzekeraars.

Alarmering

Verzekeraars stellen een aantal belangrijke eisen aan hun verzekerden. Om misverstanden over de dekking van uw verzekering te voorkomen, is het belangrijk om te weten welke voorwaarden voor uw verzekering gelden. Dit leest u in uw polisblad.

De verplichtingen rondom de gekozen melder en de wijze waarop u hiermee omgaat verschilt minimaal per verzekeraar.

Een aantal belangrijke punten voor u op een rij

  1. Het alarmeringssysteem mag niet afhankelijk zijn van de netspanning maar moet onafhankelijk kunnen functioneren. Het systeem moet daarom voorzien zijn van een eigen accu met voldoende vermogen.
  2. In verband met slijtage worden accu’s om de 2 jaar vervangen.
  3. Alarmapparatuur moet wekelijks worden getest.
  4. Beveilig alarmapparatuur tegen overspanning aan de voeding- en signaalzijde.
  5. De alarmmelding gaat altijd naar minimaal twee telefoonnummers van één of meer personen.
  6. Deze personen treden met betrekking tot de alarmsituatie snel, doeltreffend en adequaat op. Per verzekeraar kan de invulling van snelheidslimieten verschillen.
  7. De kiezer wordt als eerste op het telefoonnet aangesloten, zodanig dat een alarmmelding altijd voorrang neemt op andere aangesloten toestellen.
  8. De netwerken waarover alarmapparatuur kan alarmeren wordt redundant uitgevoerd. (Vaste telefonie en GSM gecombineerd in 1 alarmtoestel).
  9. De kiezer dient te zijn voorzien van een automatische nummerherhaling met acceptatieprocedure.

De Octalarm-Touch en Octalarm-IP voldoen aan alle door de agrarische verzekeraars gestelde eisen voor alarmeringsapparatuur.

Let op!: De verzekerde is altijd zelf verantwoordelijk voor doormelding en ontvangst van de alarmsignalen.

Neem gerust contact op met onze specialisten voor meer informatie over onze producten en verzekeren.