Is het een datalogger of een weblogger?

Waarom loggen?

In veel processen is het heel belangrijk en vaak verplicht om een aantal proceswaarden continue te volgen en zelfs vast te leggen ofwel te "loggen". Voorbeelden van zulke meetwaarden zijn: 
 
 • Temperatuur
 • Relatieve Luchtvochtigheid
 • Druk
 • Niveau
 • CO₂, CO
 • Pulsen
 • Waterkwaliteit

We zien in Nederland tal van voorbeelden waar bepaalde meetwaarden worden gemonitord en opgeslagen via een datalogger: 

 • Temperatuur in de voedselindustrie; van productie, bakkerijen, slagerijen en supermarkten tot en met transport en opslag. 
 • Temperatuur in de farmaceutische industrie; van productie tot en met transport en opslag in ziekenhuizen en apotheken.
 • Temperatuur, luchtkwaliteit, luchtvochtigheid in gebouwenindustrie zoals kantoor- of woonruimten of complexen; bijvoorbeeld de CV-installaties, serverruimte, klimaat systemen, waterstand in de kelder, de luchtkwaliteit in een school. 
 • Waterhoogte en kwaliteit van bijvoorbeeld oppervlaktewater, drinkwater of rioolwater.

Meten en vastleggen van waarden

Als je data wilt opslaan of bewaren en een meetwaarde kan van invloed zijn op de kwaliteit of veiligheid, dan is het van groot belang dit goed te monitoren. Een veel gezien voorbeeld is de opslag van bederfelijke waren, zoals vlees, in koelcellen. Dan is het, met het oog op de voedselveiligheid, van groot belang dat de actuele temperatuur in de koelcel doorlopend wordt gemeten en vastgelegd. In zo'n geval plaatst men temperatuursensoren in de koelcel en sluit deze aan op een datalogger of een weblogger. De loggers zijn in staat om de de meetwaarden en data, zoals bijvoorbeeld temperatuur of luchtvochtigheid, middels meet-samples met datum en tijd vast te leggen. De tijd tussen de meetmomenten, ook wel meetinterval genoemd, is vaak instelbaar.

Maar wat is nu een datalogger en wat is een weblogger? 

Ze doen dus praktisch hetzelfde; ze meten proceswaarden en slaan deze data op. Hoe ze dat doen is van groot belang voor het functioneren van de logger. 

Dataloggers

 • Meten proceswaarden en slaan deze data lokaal op in de logger zelf
 • Worden ter plaatse uitgelezen op de logger of met een pc 
 • Visualisatie van de meetgegevens vergt werk
 • De opslagcapaciteit is beperkt

Webloggers

 • Meten proceswaarden en slaan deze op in de Cloud
 • Uitlezen van de data op afstand via bijvoorbeeld een website
 • Visualisatie en trendcurves van de metingen op een website
 • Opslag van grote hoeveelheden data mogelijk
Dataloggers bestaan al heel lang. Webloggers zijn relatief nieuw en worden steeds populairder. Een belangrijke reden is de acceptatie en het vertrouwen in de opslag van data in de Cloud. De ontwikkelingen op het gebied van veilige opslag van data in de Cloud zijn hard gegaan en dit heeft geleid tot meer vertrouwen bij de gebruikers. Webloggers zijn veilig, betrouwbaar en brengen het gemak van digitale opslag en visualisatie van meetdata. Bovendien zijn deze waarden overal beschikbaar voor de gebruiker. Hiermee zijn webloggers vaak het alternatief geworden voor dataloggers. 

Adésys en webloggen

Adésys heeft de SVL Weblogger ontwikkeld. Deze heeft naast de voorkomende kenmerken van een weblogger, ook een alarmfunctie. Deze alarmfunctie maakt grenswaardebewaking mogelijk met een instelbare onder- en bovengrens. Bij overschrijding van die grenswaardes alarmeert de SVL met een sms-bericht. Daarnaast stuurt de weblogger alle gemeten data naar ons platform Meetcentrale.nl, of naar een door u gekozen platform of website. Wanneer de meetcentrale wordt gebruikt, is het ook mogelijk om de SVL op afstand in te stellen of te wijzigen.

Meer informatie over de SVL Weblogger