Beide diensten zorgen ervoor dat uitbellen tegen lage, vaste kosten per maand via GSM en/of VoIP/SIP (met 24/7 bewaakte Adésys servers) direct mogelijk is. Het verschil zit hem in het aantal uit te bellen meldingen. Het koppelen met procescomputers zorgt automatisch voor meer alarmberichten, waardoor er een grotere bundel nodig is.

  1. Octalarm Connect / VoIP only voor contact gestuurd alarmeren (Touch en Touch Pro)
  2. Octalarm Connect XL / VoIP only XL voor netwerk gestuurd alarmeren via Octalarm Link (Touch Pro en ARA-Pro Next)

Terug naar overzicht