(Update pagina: 26-10-2023)

Prijslijsten

Inflatiecorrectie op alle artikelen

Vanaf januari 2024 worden al onze producten en accessoires verhoogd met een inflatiecorrectie. De prijsstelling van de dienst Octalarm Connect, met haar verschillende abonnementsvormen, verandert niet en het gebruik van het portaal (https://portal.octalarm.com) en de app 'Adesys Alarm' blijft gratis.

Accu's van service artikel naar accessoires

Op veler verzoek uit ons installateursnetwerk hebben wij de S-BATT-6,4V (Touch en Touch Pro) en de S-ACCU-7,2V (Octalarm-IP) van service artikel omgedoopt naar accessoire. De artikelnummers zijn hierdoor gewijzigd naar respectievelijk A-BATT-6,4V en A-ACCU-7,2V. Deze wijziging gaat per 1 januari 2024 van kracht.

Download prijsoverzicht (in XLSX) ALLE PRODUCTEN

Wij ontvangen regelmatig een verzoek om onze prijzen in xlsx-format beschikbaar te stellen, zodat u als installateur deze automatisch in uw eigen systeem kunt uploaden. Hiervoor is onderstaand bestand ontwikkeld. Per product is een aparte werkmap aangemaakt met de betreffende artikelen. Op de laatste werkmap vind u een overzicht van al onze artikelen (TER INFO: service en reparatie artikelen zijn hierbij niet opgenomen. Hiervoor verwijzen wij u naar onderstaande pdf-bestanden).

Service en reparatie

Algemene voorwaarden

  1. Op alle overeenkomsten die u met Adesys B.V. aangaat zijn de Metaalunievoorwaarden (2019) van toepassing: Download in Nederlands
  2. Voor de all in dienst Octalarm Connect gelden aanvullende algemene voorwaarden: Download algemene voorwaarden Octalarm Connect

Garantie en aansprakelijkheid

Ieder product wordt door Adésys vóór verzending aan een reeks uitgebreide testen onderworpen. De aanspraak op garantie vervalt wanneer:

  • het defect is veroorzaakt door grove nalatigheid of door ondeskundige installatie;
  • zonder toestemming van Adésys reparaties en/of wijzigingen aan de apparatuur zijn uitgevoerd;
  • verwijdering of beschadiging van het serienummer wordt vastgesteld.

Adésys producten bieden geen 100% garantie tegen schade, maar zijn slechts een hulpmiddel om schade te voorkomen. Bespreek daarom het resterende risico met uw verzekeraar.

Op al onze transacties zijn van toepassing de Metaalunievoorwaarden 2019, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019.

Conform artikel 13 van deze Metaalunievoorwaarden aanvaardt Adésys geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade, veroorzaakt door ondeskundig gebruik van, en/of storingen in haar producten.

In aanvulling op de toepasselijke Metaalunievoorwaarden geldt dat zowel Opdrachtgevers als Opdrachtnemer verplicht zijn zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot sanctielanden.

Toepassingsgebieden | Keuring

Adésys producten zijn alleen voorzien van een CE keurmerk, wat ze uitsluitend geschikt maakt voor toepassing binnen de Europese Economische Ruimte (EER).