S-BATT-6,4V (Touch | Touch Pro | ARA-Touch Pro)

€ 29,00
Accu Octalarm-Touch | Octalarm-Touch Pro | ARA-Touch Pro (service artikel) (prijs exclusief € 15,- verzend- en administratiekosten)

S-BATT-6,4V (Touch | Touch Pro | ARA-Touch Pro)

Gerelateerde producten

Octalarm-Touch
Alarmmelder met de nieuwste technologie voor het bewaken van kritische technische processen ter voorkoming van schade en productieverlies.
Octalarm-Touch Pro
Alarmmelder voor netwerk gestuurd alarmeren via de Adésys standaard ‘Octalarm Link’. Voor registratie van grote aantallen alarmen via gescheiden netwerkinterface.