S-TAG

€ 5,50
RFID Tag Octalarm-Touch en Octalarm-Touch Pro (service artikel) (prijs exclusief € 15,- verzend- en administratiekosten)

S-TAG

Gerelateerde producten

Octalarm-Touch
Alarmmelder met de nieuwste technologie voor het bewaken van kritische technische processen ter voorkoming van schade en productieverlies.
Octalarm-Touch Pro
Alarmmelder voor netwerk gestuurd alarmeren via de Adésys standaard ‘Octalarm Link’. Voor registratie van grote aantallen alarmen via gescheiden netwerkinterface.