Wat is redundantie?

In de techniek wordt met redundantie bedoeld dat bepaalde voorzieningen meervoudig zijn uitgevoerd. De vorm waarin systemen redundant worden uitgevoerd verschilt behoorlijk en dat beïnvloedt de betrouwbaarheid net zo veel. 

Hoe gaat Adésys om met redundantie

Het doormelden van kritische alarmen gebeurde traditioneel via analoge telefoonlijnen (PSTN) en ISDN. Vanaf 2019 zal de 'ouderwetse vaste lijn' verdwijnen en dan verdwijnt ook ISDN1/2. In de loop der jaren zijn veel analoge lijnen (ook wel PSTN of vaste lijnen genoemd) al verdwenen en vervangen door digitale lijnen. Voice Over IP (VoIP) en GSM worden ingezet voor de doormeldingen van storingen aan processen en technische installaties.

De beschikbaarheid van deze modernere vormen is niet altijd zo hoog als die van de traditionele  telefoonlijnen. De downtime van providers van internet- en GSM-verbindingen en bijvoorbeeld het risico van hangende internet-/VoIP-modems, zorgen ervoor dat er een extra vangnet moet worden ingebouwd om een waterdicht systeem van telefonische alarmering te verkrijgen.

Om de betrouwbaarheid van telefonische alarmering te garanderen, is één telefoonverbinding vaak niet genoeg. Mocht een analoge telefoonlijn of VoIP-aansluiting niet beschikbaar zijn, dan kunnen GSM of internet ervoor zorgen dat geen enkele gebeurtenis onopgemerkt blijft. 

Noodvoeding

Internetmodems waarmee belverbindingen worden gerealiseerd zijn voorzien van een netvoeding. Bij spanningsuitval stopt de werking van dit modem en kan derhalve niet meer gebeld of gealarmeerd worden. Onze oplossingen bevatten daarom een ingebouwde noodvoeding.

Toonaangevende verzekeringsmaatschappijen adviseren dergelijke systeembewaking, zeker wanneer het een kritische installatie betreft.