Regels voor alarmsysteem in stallen met kunstmatige ventilatie verscherpt

Voor de nadere invulling van de nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie is op 28 april 2023 in de Staatscourant een wijziging op de Regeling houders van dieren gepubliceerd.

Het betreft aanpassingen en aanvullingen in de bestaande regeling die betrekking heeft op alarmsystemen en noodaggregaten. Deze aanpassingen zijn er gekomen door een aantal incidenten die geleid hebben tot veel dode dieren, met name door verstikking. De aanpassingen hebben gevolgen voor de toe te passen alarmmelders in bestaande stallen en in nieuw te bouwen stallen.

Eisen alarmsysteem

 1. Het wordt verplicht om altijd 2 telefoonverbindingen te hebben waarover gealarmeerd kan worden; een lokaal akoestisch alarm valt hier niet onder en is niet voldoende.
 2. Als een verbinding wegvalt dan moet de veehouder daarover een bericht ontvangen zodat direct actie ondernomen kan worden, ook bij uitval van netspanning.

De regeling gaat in op 1 juli 2023. In het eerste half jaar krijgen veehouders alleen een waarschuwing wanneer zij niet voldoen aan de nieuwe regels. Vanaf 1 januari 2024 leidt het niet voldoen aan de regeling tot een boete. De handhavende instantie is de NVWA. Zij zullen steekproefsgewijs bedrijven bezoeken en controles uitvoeren.

Aanvullende informatie nieuwe regelgeving

Regels nood- en alarmsysteem stallen met kunstmatige ventilatie (RVO)

>

Publicatie regeling | Staatscourant 2023, nr. 11473

>
Wat betekent dit voor alarmmelders in het veld?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is belast met de uitleg van de nieuwe regels. Op 11 mei 2023 hebben we contact met hen gehad om tot een juiste interpretatie van de gestelde eisen te komen. Met name het aspect 'bewaakte verbinding' is hierin een thema geweest. Wanneer 1 van de 2 of 3 verbindingen niet meer functioneert, moet de veehouder hiervan een melding ontvangen. Hieruit is het volgende geconcludeerd:

Alarmmelders die voldoen aan de gestelde eisen

 1. de Touch lijn: Octalarm-Touch en Octalarm-Touch Pro
 2. de redundante versie van de Octalarm-IP (versies met 2 verbindingen voor het alarmeren). Dit zijn de versies waarbij het type eindigt op PG (waarbij P voor PSTN staat, oftewel analoge lijn, en G voor GSM staat).
  LET OP: de redundantie van deze melders is, door wijzigingen in de telecomnetwerken, nog maar tot april 2025 gegarandeerd.
  Lees meer over het uitfaseren van 2G en 3G

Alarmmelders die NIET voldoen aan de gestelde eisen

In het veld bevinden zich nog veel alarmmelders die niet voldoen aan de nieuwe regeling.

 1. De Octalarm-T serie: T1, T2, T4, T8, T16
 2. Alle B-lijn versies van de Octalarm-IP
 3. Alle A-lijn versies van de Octalarm-IP met maar 1 verbinding. Dit zijn de versies waarbij het type eindigt op PE of GE

Deze melders dienen op korte termijn vervangen te worden door een alarmmelder uit de Touch lijn.

Registratieplicht

Naast de verscherping van de regels voor het alarmsysteem zelf, is er ook een duidelijkere registratieplicht opgenomen in de nieuwe richtlijnen:

 1. elke veehouder dient een alarmplan op te stellen
 2. elke veehouder test maandelijks het alarmsysteem EN registreert de resultaten. Deze registratie wordt ten minste 13 maanden bewaard.

Alarmopvolgers dienen over zowel het alarmplan als de registratie te kunnen beschikken.

Om u op gang te helpen stellen we voor beide registraties een template beschikbaar. LET OP: de template voor het alarmplan dekt ALLEEN het deel rondom alarmering en NIET het deel rondom het noodsysteem.

Nog vragen?

Onze helpdesk en afdeling verkoop zijn op maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur bereikbaar.

Helpdesk

Telefoonnummer +31 174 794024 of per e-mail via helpdesk@adesys.nl

Afdeling verkoop

Telefoonnummer +31 174 794022 of per e-mail via info@adesys.nl

© foto's: Fancom en ETB van de Beek