Overschakeling naar back-up datacenter veroorzaakt wellicht 'Internet registratie fout' alarm

Tijdens regulier routeronderhoud in één van onze datacenters hebben zich problemen voorgedaan. Als gevolg hiervan zijn de Octalarm alarmmelders uitgeweken naar een back-up datacenter. Tijdens de overschakeling naar het back-up datacenter kan een korte onderbreking van de verbinding tussen de alarmmelder en het Octalarm portaal (portal.octalarm.com) hebben plaatsgevonden.

Hierdoor was de melder in de Adesys Alarms app tijdelijk offline en heeft deze mogelijk een 'Internet bellen registratie fout'-alarm gegenereerd. Wanneer de melder deze foutmelding blijft herhalen, verzoeken wij u vriendelijk de melder te herstarten om de verbinding geforceerd te herstellen. U herstart de melder door de PWR-OFF knop, gelegen naast de noodaccu, gedurende 5 seconden in te drukken.

Terug naar overzicht