Verzamelt uw technische alarmen en stuurt de servicemensen aan de hand van een dienstrooster automatisch aan.

Het ARA-pro meldbanksysteem bestaat uit een onder Windows draaiend meldbankpakket en een hieraan gekoppelde telefoonlijninterface voor ontvangst van de alarminformatie en het uitbellen naar de servicemensen.

De voordelen

 • Centraal beheer van al uw alarmen
 • Alarmmeldingen als spraak-, SMS-  en semafoonberichten
 • Alarmoproepen via dienstrooster van servicemensen

ARA-pro

Producteigenschappen

 • Alarmoproepen aan de hand van dienstrooster van servicemensen.
 • Alarmdoormelding middels spraak, SMS- of semafoonbericht.
 • E-mail rapportage van alarmen.
 • Alarmontvangst van vrijwel elk fabrikaat telefonische alarmmelder.
 • Alarmontvangst middels Dupline I/O systeem direct aan ARA-pro.
 • Alarmontvangt uit koppeling met Priva Office, WebEasy en Hoogendoorn klimaatcomputer.
 • Alarmontvangst uit andere PC applicaties zoals SCADA (via IP-koppeling).
 • Altijd een actueel alarmoverzicht van al uw technische installaties.
 • Alarmstatusweergave op foto's of kaartjes van de applicaties. 
 • Instelbare urgentieniveaus van alarmen.
 • Acceptatieprocedure voor alarmontvangst. 
 • Uitgebreid logboek met filter- en rapportagemogelijkheden.
 • Verwerking van 24-uurs controlemeldingen uit telefonische alarmmelders.
 • Uitval van ARA-PC wordt autonoom gemeld door lijninterface.
 • Geschikt voor Windows7 en Windows8.

Downloads

De binnenkomende alarmmeldingen komen veelal uit alarmmelders die kritische technische installaties bewaken. Deze bellen in op het meldbanksysteem zodra zich daar een technische storing voordoet. Eenmaal binnen in het meldbanksysteem wordt aan een alarm een urgentie toegekend en start indien gewenst het oproepen van een storingsmonteur. In het uitgebreide dienstrooster worden de diensten van alle monteurs ingedeeld en vastgelegd zodat altijd de juiste monteur wordt opgeroepen.

iSii + ARA-pro: betrouwbare afhandeling en registratie iSii alarmen

Hoogendoorn Growth Management en Adésys introduceren het nieuwe alarmregistratie- en afhandelingssysteem iSii + ARA-pro. Deze software biedt grote kwekerijen met meerdere locaties en iSii procescomputers meer gemak en extra zekerheid bij alarmafhandeling. De iSii + ARA-Pro software houdt bij meldingen rekening met de urgentie van het alarm en het dienstrooster van het stand-by team. Dit betekent dat notificaties van niet urgente alarmen tijdens de nacht worden uitgesteld tot de volgende dag.

Priva + ARA-pro: uitbellen van klimaatcomputerstoringen

Voor tuinbouwtoepassingen kan ARA-pro geïntegreerd worden met de Priva Office klimaatcomputer waardoor alle in Priva Office bekende alarmen met naam en toenaam kunnen worden uitgebeld als alarmberichten. Hierdoor krijgt u de gedetailleerde informatie over aanwezige alarmen beschikbaar op uw smartphone. Door de slimme filterfunctie is het ook mogelijk om alarmen te groeperen waardoor u alleen het hoofdalarm ontvangt en niet alle gevolgalarmen. 

Webeasy + ARA-pro: beheersing alarmafhandeling gebouwgebonden installaties

Om alarmen uit gebouwbeheerapplicaties te verwerken en beheren is er een koppeling gemaakt tussen de Webeasy gebouwbeheersystemen en de ARA-pro meldbank van Adésys. Met deze koppeling wordt er bij uitval van gebouwgebonden installaties volgens een vooraf ingesteld dienstrooster van de storingsmonteurs actief gealarmeerd. Hierdoor heeft u als gebouwbeheerder de zekerheid van een gestructureerde afhandeling van alle alarmen uit uw gebouwgebonden installaties.

Bestellen ARA-pro

Uit ervaring blijkt dat wij meer informatie nodig hebben over uw bedrijfsproces om te beoordelen of de ARA-pro hiervoor geschikt is. Daarom raden wij u voor het bestellen van een ARA-pro aan contact op te nemen met onze verkoopafdeling.

Neem nu contact op

Gerelateerde producten

SVM 4G modem
Industriële 4G modem/sms alarmmelder voor verbinding met applicaties in het veld.
SVA alarmmelder
Industriële 4G sms/e-mail alarmmelder voor het bewaken van uw technische processen.
Octalarm-IP
Veelzijdige alarmmelder voor het bewaken van kritische technische processen via analoge aansluiting en/of 2-3G.