Alarmeren via semafonie

Semafonie is nog steeds een betrouwbare methode voor het ontvangen van alarmberichten uit een alarmmelder die verbonden is met een kritisch technisch proces. De combinatie van geluid, trilling en een tekstboodschap trekt de aandacht van de alarmontvanger. De bereikbaarheid van semafoons is in de regel beter dan die van smartphones. Vooral in moeilijke ontvangstgebieden is dat een groot voordeel. Denk aan afgelegen gebieden of situaties waarbij de alarmontvanger in bijvoorbeeld in een gebouw of kelder is.

Veranderingen in het semafonie netwerk

De wereld van semafonie is wel erg veranderd. Traditioneel waren er in Nederland 6 semafonie netwerken:

 • Van KPN
  • National 1
  • National 2
  • National 3
  • Sam Ermes
  • Benelux netwerk
 • Van Callmax
  • Callmax netwerk

Door de tijd is het aantal netwerken sterk afgebouwd tot 1 netwerk van KPN: National 3. Verantwoordelijk hiervoor is de afdeling Critical Communications van KPN. Ook de Callmax gebruikers zijn nu door overname ondergebracht bij KPN.

Hoe werkt de alarmering 

Een alarmmelder belt voor kritische technische alarmering in op een modem-pool van KPN. Er wordt dan kortstondig modemverkeer opgezet en het semafonie netwerk is hiermee benaderd. Het alarmbericht wordt afgegeven aan de semafoon centrale en van daaruit doorgezet naar de semafoon. Hiervoor gebruiken zij het TAP of UCP protocol.

Elk afzonderlijk type semafoon (sematone, semadigit en semascript) heeft zijn eigen nummerreeks. Door de digitalisering van de telefonienetwerken is modemverkeer steeds moeilijker geworden. De bandbreedte van de internetverbindingen varieert en kan beperkend werken voor modemverbindingen. Hierdoor wordt het aansturen van de semafoon centrale steeds minder betrouwbaar. KPN heeft hierop ingespeeld door nieuwe ingangen te creëren voor het afgeven van alarmberichten. Semafonie-berichten kunnen nu via internet afgegeven worden via e-mail of SOAP berichten (Simple Object Access Protocol).

Geschikte alarmmelders voor semafonie

De Octalarm-Touch en de SVA-X74 semafonie alarmmelder ondersteunen deze nieuwe technieken. Hierdoor is semafonie via internet mogelijk en daarmee een toekomstvaste techniek voor het ontvangen van alarmberichten. Door de mogelijkheid van groepsabonnementen kunnen bovendien grote groepen mensen tegelijk worden opgeroepen.

Voor installatie van onze producten adviseren wij u contact op te nemen met uw vaste installateur. Zij kennen uw situatie en de wet- en regelgeving het beste en kunnen u goed adviseren. Heeft u nog geen vaste installateur? Neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen verwijzen naar een installateur bij u in de buurt.