Circuit Switched Data (CSD) dienst op 2G is vervallen

KPN is per 1 mei 2021 definitief gestopt met de CSD dienst van het 2G netwerk. Ook Vodafone heeft naar haar gebruikers aangekondigd per 1 januari 2022 deze dienst op het 2G netwerk niet meer te ondersteunen. Het onderhouden van deze complexe en verouderde netwerktechniek past niet meer in de strategie van deze bedrijven en zal dus snel verdwijnen.

CSD staat voor Circuit Switched Data, ook wel pakket geschakelde verbindingen of GSM data genoemd. Het is de traditionele vorm van modemcommunicatie op 9600 baud zoals die wordt gebruikt voor dataoverdracht via het GSM net met gebelde verbindingen. Het is de voorloper van GPRS en Edge, wat internet gebaseerde verbindingen zijn. GSM data verbindingen zijn in het verleden veel gebruikt voor dataoverdracht tussen technische systemen.

Gevolgen van het uitfaseren van de CSD dienst

GSM modems met KPN simkaarten die via het 2G netwerk data overdragen via gebelde verbindingen functioneren vanaf 1mei 2021 niet meer. Voorbeelden van dergelijke GSM modems zijn:

  • Severa GSM modems
  • Siemens TC35T
  • GSM versies van Octalarm-T en Octalarm-IP alarmmelders bij het aansturen van semafoons

Wanneer dataoverdracht nog steeds gewenst is, dienen dergelijke modems te worden vervangen door GSM modems en alarmmelders met een internet gebaseerde dataoverdracht op basis van GPRS, 3G of 4G. Omdat ook het 2G en 3G netwerk worden uitgezet, hebben 4G modems de voorkeur.

Wanneer het modem als alarmmelder wordt gebruikt kan er ook voor gekozen worden de alarmering via semafonie om te zetten naar spraak.

Wat dit betekent voor de applicaties in het veld

Dataverbindingen worden veelal opgezet tussen een centraal systeem (SCADA) en lokale applicaties, bijvoorbeeld pompinstallaties met PLC besturing in het veld. Deze systemen zijn zo ingericht dat ze met belmodems de verbindingen tot stand kunnen brengen. Bij de overstap naar 4G modems ontstaan een aantal aandachtspunten:

  • Welke aansluitingen heeft de lokale PLC (RS232 en/of UTP)?
  • Kan het centrale SCADA systeem een verbinding starten naar een 4G modem in het veld?
  • Kan de applicatie qua timing functioneren met een 4G verbinding?

Eenvoudige overstap naar 4G verbindingen

Veelal is het niet mogelijk om de PLC aan te passen naar een ander type verbinding. De oplossing is dan een 4G modem aan te sluiten op de bestaande RS232 poort van de PLC en de modem op de RS232 poort het gedrag van een belmodem te laten simuleren. Dit wordt ook wel modememulatie genoemd. Met dergelijke modems van Adésys is de overstap van een belmodem naar een internetmodem erg eenvoudig. Na de overstap is de lokale applicatie niet meer bereikbaar via een telefoonnummer, maar via het IP-adres van de 4G modem.

Gevolgen voor het SCADA systeem

Een SCADA systeem dat nog gebruik maakt van gebelde verbindingen met GSM modems naar applicaties in het veld, werkt met de telefoonnummers van de objecten. In de nieuwe situatie met 4G modems worden dit IP-adressen. Het is belangrijk om te onderzoeken of het SCADA systeem ook verbinding kan maken via IP verbindingen.

Alarmmelders die semafoons aansturen

Octalarm-T en Octalarm-IP alarmmelders die semafoons aansturen kunnen naast semafonie ook smartphones aansturen via spraak- en sms-berichten. U dient dan de instellingen van de melder om te zeten naar spraak en vervolgens semafonienummers te vervangen voor telefoonnummers.

Wanneer semafonie door de hoge attentiewaarde en het goede bereik toch de voorkeur heeft, kan worden overgestapt naar de Octalarm-Touch alarmmelder. Deze sturen de semafooncentrale aan via internet.

Begeleiding bij de overstap van GSM data (CSD) naar 4G

Adésys heeft als fabrikant van modems diepgaande kennis van en ervaring met migratietrajecten van oude naar nieuwe technieken. De 4G modems uit de SV-productlijn bieden een oplossing voor het uitfaseren van de CSD dienst op het 2G netwerk. Met deze modems ontstaat een toekomstvaste oplossing voor de communicatie tussen centrale SCADA systemen en technische applicaties in het veld. Onze verkoopafdeling adviseert u graag bij het kiezen van het juiste product.

Neem contact met ons op