De wereldwijde uitrol van VoLTE (Voice over LTE)

Wat is VoLTE

Voice over LTE (VoLTE) is de nieuwe standaard voor bellen over het 4G netwerk. Het is in veel landen nu nog optioneel, maar met de uitfasering van 2G en 3G wereldwijd wordt VoLTE binnen enkele jaren de belangrijkste manier om een telefoongesprek te voeren.

In Nederland hebben we voorlopig nog (tot 2025) 2G, maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is 2G al lang geleden uitgezet en wordt 3G momenteel uitgefaseerd. Daar is VoLTE dus op veel plekken nog de enige manier om mobiel te kunnen bellen.

Wat we tot nu toe zien is dat de telecom sector eigenlijk nog niet klaar is om over te stappen op VoLTE. De VoLTE standaard werkt niet automatisch zoals GSM (2G) en UMTS (3G) dat wel doen. Er komen veel meer aspecten bij kijken.

Het tot stand komen van een VoLTE standaard

Bellen via VoLTE is een wisselwerking tussen de engine (GSM zender/ontvanger) van een apparaat en de telecomprovider die gebruikt wordt. Om dit tot stand te brengen moeten alle wereldwijde telecomproviders in gesprek met smartphonefabrikanten en fabrikanten van 4G engines om

  • de instellingen die bij een netwerkcode horen in elk toestel van die fabrikant te krijgen;
  • hen over te halen het profiel van de betreffende provider aan de firmware van de telefoon of 4G engine toe te voegen.

In de praktijk blijkt nu dat die afspraken nog lang niet door alle providers gemaakt zijn, met als gevolg dat VoLTE op veel plekken in de wereld nog niet werkt. Iedere telefoon of 4G engine heeft wel een default VoLTE profiel dat door veel providers ondersteunt wordt. Voor afwijkende providers hebben fabrikanten vaak aanvullende profielen ontwikkeld, maar helaas zijn er ook nog veel providers die niet ondersteund worden.

Er is bij smartphonefabrikanten en fabrikanten van 4G engines geen informatie beschikbaar over welke providers wereldwijd wel en welke niet ondersteund worden. De praktijk is nu dat dat proefondervindelijk moet blijken. Als het niet werkt, vraagt de leverancier van de smartphone of 4G engine om debug informatie op te sturen, zodat zij de betreffende provider bij een volgende firmware update kunnen toevoegen aan hun telefoon of 4G engine. Op deze manier wordt VoLTE wereldwijd uitgerold.

Welke invloed heeft dit op de Octalarm lijn?

In de Octalarm alarmmelders met 4G, de Octalarm-Touch, Octalarm-Touch Pro en ARA-Touch Pro, zitten engines van de fabrikant Quectel. Voor het uitbellen met deze melders staat bij de meeste melders op dit moment VoLTE default uit, juist omdat het merendeel van de machine-to-machine (M2M) simkaarten (4G) van diverse providers nog niet klaar zijn voor het bellen met VoLTE. Deze instelling staat voor melders, geleverd na augustus 2022 default aan. In Nederland kan nog tot 2025 gebruik gemaakt worden van het 2G|3G netwerk. Zodra de dekking van 4G met VoLTE voldoende is, kan simpel overgestapt worden op het bellen via het 4G netwerk door de VoLTE instelling in de melder – wanneer deze nog niet aan staat – aan te zetten.

Meer informatie over 'waarom 4G met LTE-M'

De huidige situatie met Octalarm Connect (meegeleverde KPN M2M simkaart)

In een groot deel van de wereld (namelijk in alle zone 1 en 2 landen) is het activeren van Octalarm Connect met de in de melder meegeleverde KPN simkaart mogelijk. Wanneer echter in het betreffende land 2G en 3G zijn uitgezet, dient de Octalarm over 4G te bellen, gebruikmakend van VoLTE. Met de huidige M2M sim’s van KPN is dat niet mogelijk. KPN overweegt wel de uitrol van VoLTE op deze simkaarten maar het is nog niet duidelijk wanneer dit start.

Wat als er geen 2G|3G dekking is

In gebieden waar 2G|3G is uitgezet dient de VoLTE instelling op de melder default aangezet te worden. Met een 4G LTE-M simkaart van een lokale provider kan dan proefondervindelijk blijken of deze provider al is opgenomen op de engine van Quectel, die in de Octalarm-Touch en Octalarm-Touch Pro zit.

Als in het veld blijkt dat uitbellen niet werkt, kunnen we met de debug informatie van die betreffende provider de firmware van de module bij de Octalarm alarmmelder(s) relatief eenvoudig updaten. Tussen het aanleveren van debug informatie en het uitkomen van een nieuwe bèta release van de engine firmware zit een aantal maanden. Deze bèta release wordt getest om vervolgens als onderdeel van de daarop volgende formele release van Quectel meegenomen te worden als extra profiel voor VoLTE.

Onze ervaring in de Verenigde Staten

Als eindklanten in de Verenigde Staten een simkaart aanschaffen, wordt in de telecomwinkel gevraagd naar het IMEI-nummer van het device waarin deze simkaart geplaatst gaat worden. Het IMEI-nummer is het hardware identificatienummer dat voor iedere GSM/LTE-module uniek is.

Bij Octalarm klanten zien we nu dat dat soms problemen geeft. Providers in de Verenigde Staten controleren namelijk aan de hand van dat IMEI-nummer wat de mogelijkheden van zo’n device zijn en zetten dan het netwerk aan wat hier bij hoort. Dat device moet dan wel bekend zijn en voorzien van een PTCRB certificaat. De Octalarm-Touch heeft momenteel nog geen PTCRB certificaat. Hierdoor wordt 4G niet aangezet. We zijn in overleg met Quectel om de situatie te verbeteren en het keurtraject op te zetten voor het PTCRB certificaat. Daarnaast onderzoeken we van welke telecomproviders de simkaart wel werkt met de Octalarm-Touch. Bij T-Mobile o.a. lijkt het wel te werken maar zij hebben (nog) geen volledig netwerk in de Verenigde Staten. Ondertussen is AT&T als provider opgenomen op de Quectel engine.