Meet- en alarm oplossingen voor het beheer van gebouwen

Een slecht functionerend gebouwbeheersysteem is niet alleen vervelend maar vaak ook schadelijk. Het kan zelfs levensgevaarlijk zijn. Een technische storing kan gevolgen hebben op vele terreinen. Van een onwerkbaar klimaat tot een spontaan werkende sprinklerinstallatie, en van een weigerende toegangscontrole tot uitblijvend brandalarm. Wachten op klachten van werknemers is natuurlijk geen optie. In geval van fouten of volledige uitval moet de gebouwbeheerder dit direct weten.

Specialist in gebouwbeheer

Adésys heeft zich in de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld in de wereld van gebouwbeheer. Onze oplossingen worden in een groot aantal verschillende situaties ingezet.

U komt ons bijvoorbeeld tegen in de bewaking van ketelhuizen en serverruimtes. Onze oplossing wordt ingezet om op tijd melding te krijgen van storingen. Hiermee zorgen we ervoor dat, nog voordat bewoners of gebruikers van een pand het probleem opmerken, bij de installateur al bekend is welk probleem bestaat en op welke locatie. 

Wij streven altijd naar een nauwe samenwerking met dienstverleners in een sector zodat wij oplossingen ontwikkelen die  niet alleen aan eisen en wet- en regelgeving voldoen, maar ook goed aansluiten op de wensen van gebruikers. In samenwerking met verschillende partijen in gebouwbeheer hebben we ook mooie oplossingen ontwikkeld voor bijvoorbeeld beheersmaatregelen in de legionellabestrijding en het benaderen van Priva gebouwbeheersystemen via vast en mobiel internet. 

Door deze nauwe samenwerking met specialisten in gebouwbeheer en onze eigen kundige specialisten, kunnen we oplossingen ontwikkelen die precies passen bij elke unieke situatie én kunnen we assisteren bij de implementatie in complexe systemen.

Specifieke oplossing Priva

Adésys heeft een oplossing ontwikkeld om verbinding te kunnen maken met uw Priva gebouwbeheerssysteem via zowel mobiel of vast internet met dezelfde modem. Via de ethernet verbinding blijven de bekende functionaliteiten beschikbaar én wordt u niet geconfronteerd met bijkomende abonnementskosten. U kunt dus nog steeds gelijktijdige verbinding maken met meerdere projecten, zónder een extra router. Indien verbinding via Ethernet niet mogelijk of wenselijk is kunt u gebruik maken van het draadloze 4G netwerk. Lees meer

Mogelijkheden van Adésys alarmkiezers:

 • Via telefoonlijn melden van alarmsituatie en herstel 
 • Monitoren en bewaken van ketelhuizen en serverruimtes
 • Melden van netstoring
 • Oplossingen voor Legionella monitoring
 • Bewaken van het gebouwbeheersysteem zelf
 • Melden van storingen naar meldbank of meldkamer
 • Op afstand resetten van installaties middels de telefoon

Toepassingen met een ARA-pro meldbank

 • Alarmen ontvangen van melders van zowel Adésys als van andere fabrikanten
 • Centraal registreren en beheren van alarm en herstel van de situatie van diverse gebouwen
 • Onbemand aansturen van de servicedienst via dienstroosters
 • Registreren van ondernomen acties in een logboek
 • Verzorgen van managementinformatie over de alarmafhandeling
SVA 3G alarmmelder
Compacte e-mail en SMS melder voor het bewaken van technische installaties; ook bij spanningsuitval.
SVL 3G Weblogger
Meten op afstand met visualisatie van meetwaarden op een website.
SVM 3G modem
De nieuwste 3G modem/alarmmelder combinatie met ethernet en RS232.
SVM-X56 3G modem
De oplossing die via internet toegang tot de Priva installatie mogelijk maakt.