Meet- en alarm oplossingen voor de Veehouderij

In de agrarische sector zijn regelprocessen letterlijk van levensbelang. Uitval van een installatie kan bijvoorbeeld verstikking van de dieren betekenen. De dood van tientallen of honderden dieren levert naast grote emotionele schade ook een enorme financiële strop op. De intelligente telefoonkiezers van Adésys voorkomen deze schade door uitval van installaties via telefoon of semafoon te melden. Bovendien kunnen ze een duidelijk alarm ter plaatse van het probleem geven middels een zoemer of flitslicht.

Specialist in de veehouderij

Adésys is vanaf haar ontstaan specialist in de (intensieve) veehouderij.  Of het nu een kippenstal,  varkensstal of koeienstal betreft, veel moderne veehouders vertrouwen al jaren op de Adésys oplossingen voor alarmering. 

Intensieve veehouderij

Houders van een intensieve veehouderij hebben te maken met een aantal belangrijke processen en apparaten in de stal, uiteenlopend van minder tot zeer kritische processen in de stal. Speciaal voor deze toepassing heeft Adésys de Octalarm ontwikkeld en mede door de unieke eigenschappen behoort deze inmiddels tot de standaarduitrusting van veel bedrijven.

Verzekeringsmaatschappijen adviseren deze oplossingen ook aan in verband met redundantie (bellen via verschillende lijnen, bijvoorbeeld PSTN, VoIP en GSM), logboek, lijnbewaking en ingebouwde noodaccu.

De melkveehouderij

Ook in de melkveehouderij worden oplossingen van Adésys veel toegepast.  Deze maatwerk oplossingen zijn gezamenlijk met leveranciers van verschillende staloplossingen ontwikkeld. 

Monitoren luchtwassysteem

Het is per 1 januari 2016 verplicht om uw bestaande luchtwassysteem te monitoren. De SVL is een datalogger die dit eventueel mogelijk maakt. De SVL kan  meetwaarden doorsturen naar een server waarop de data automatisch wordt opgeslagen. Hiermee heeft u een logboek vastgelegd en is het mogelijk historische gegevens in te zien.

Mogelijkheden van Adésys alarmkiezers

  1. Melden van storingen vanuit de bedrijfscomputer, ventilatiealarm, klimaat alarm, voeralarm, minimum/maximum temperatuur/ etc.
  2. Melden van spanningsuitval
  3. Op afstand aan/uitschakelen van alarmen en/of afdelingen
  4. Alarmeren op het bedrijf zelf via zoemer en flitslicht
  5. Opvragen van de alarmstatus via de telefoon
  6. Lijnbewaking op de telefoonverbinding met SMS bij lijnuitval
  7. Verzekeringsmaatschappijen bevelen deze oplossing aan
  8. Belangrijk onderdeel van AgroAlarm®
Octalarm-T
Alarmmelder voor alarmeren via het ISDN netwerk met spraakberichten, sms en semafoon.