Regels voor alarmsysteem in stallen met kunstmatige ventilatie verscherpt

Per 1 juli 2023 worden in Nederland een aantal eisen voor alarmering in stallen toegevoegd aan de bestaande ‘Regeling houders van dieren’ van de overheid. De wijzigingen zijn er gekomen door een aantal incidenten die geleid hebben tot veel dode dieren, met name door verstikking. De aanpassingen hebben gevolgen voor de toe te passen alarmmelders in bestaande stallen en in nieuw te bouwen stallen.

Wat betekent dit voor u als installateur in de intensieve veehouderij?

Voor u als installateur is het belangrijk dat u uw klanten op korte termijn over de nieuwe wetgeving informeert. Vervolgens kunt u samen met de veehouder op tijd anticiperen om alarmmelders die NIET voldoen aan de gestelde eisen te vervangen en zo te voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Lees meer over de nieuwe eisen voor alarmering en het verplichte alarmplan

Terug naar overzicht