Software update Octalarm alarmmelders biedt weer meer opties

Er is er een nieuwe software versie (2.5.0) voor Octalarm alarmmelders. Naast de gangbare fixes is er een aantal wijzigingen doorgevoerd: de levensduur van de batterij is nu 3 jaar, systeemstoring Meerdere alarmen alarmeert nu per oproeplijst, systeemstoring Niemand ingeroosterd is nieuw, het is mogelijk de uitspraak van woorden te definiëren, in ARA-Pro Next kunt u Dupline modules koppelen, in de module dienstrooster is nu de start dag van de dienst aan te passen en kunt u contacten gemakkelijk afwezig (en weer aanwezig) zetten. Verder wordt Octalarm Link als aanvullende licentie aangeboden en biedt Octalarm Connect nu verschillende abonnementsvormen.

Alle aan internet verbonden melders hebben de update ontvangen. We adviseren te allen tijde een software update te (laten) installeren.

De wijzigingen voor u op een rij

Levensduur batterij nu 3 jaar (Touch | Pro | ARA)

Het afgelopen jaar hebben we een grote bulk aan batterijen, die op ons verzoek na 2 jaar dienst in Octalarm alarmmelders aan ons retour waren gestuurd, grondig getest. De resultaten hiervan zijn met de Nederlandse verzekeraars in de agrarische sector besproken en zij gaan akkoord met het verlengen van de levensduur van de batterij naar 3 jaar. Met de nieuwe software update alarmeert de melder pas na 3 jaar dat de maximale batterij leeftijd is bereikt.

Systeemstoringen aangepast en uitgebreid

Meerdere alarmen alarmeert nu per oproeplijst/service groep (Touch | Pro | ARA)

De systeemstoring Meerdere alarmen alarmeert als er 6 of meer alarmen tegelijkertijd actief zijn. Tot versie 2.4.8 werden alle alarmen meegeteld en zodra het alarm Meerdere alarmen actief was, werden nieuwe alarmen niet uitgebeld. Voor klanten met meerdere oproeplijsten/service groepen kon dat soms vervelend zijn. Daarom is de procedure voor de systeemstoring Meerdere alarmen in versie 2.5.0 aangepast:

 1. alarmen worden per oproeplijst/service groep bijgehouden;
 2. de melder alarmeert automatisch naar de oproeplijst/service groep waar 6 of meer alarmen actief zijn; er hoeft dus geen oproeplijst/service groep meer ingesteld te worden voor deze systeemstoring.

Dus als er nu 6 of meer alarmen binnen één oproeplijst/service groep actief zijn, dan wordt er naar die specifieke oproeplijst/service groep een systeemstoring Meerdere alarmen verstuurd. Komen er vervolgens nog meer alarmen binnen dezelfde oproeplijst/service groep, dan worden die nog steeds genegeerd. Aangezien de personen in die oproeplijst/service groep op de hoogte zijn van de situatie, is dat geen probleem.

Nieuwe alarmen, gekoppeld aan een andere oproeplijst/service groep worden met de nieuwe software versie wel uitgebeld.

Wijziging handleiding: 5.2 Systeemstoringen | Meerdere alarmen

Wanneer er 6 of meer alarmen binnen een oproeplijst/service groep tegelijkertijd actief zijn, meldt de Octalarm alarmmelder dit als 1 alarm. U ontvangt dan de melding: Meerdere alarmen. Er zijn meer dan 5 alarmen.

Door het combineren van de hoeveelheid aan alarmen in 1x blijft het gesprek overzichtelijk en komt de afhandeling van alarmen niet in gevaar.

Nieuwe systeemstoring Niemand ingeroosterd (Touch | Pro | ARA)

In softwareversie 2.5.0 is een nieuwe systeemstoring toegevoegd: het alarm Niemand ingeroosterd. Deze systeemfout wordt actief als er niemand in de oproeplijst/service groep staat of als alle contacten binnen het dienstrooster in de betreffende service groep op Afwezig staan (Zie Module dienstrooster uitgebreid). Deze systeemstoring meldt uit naar de oproeplijst/service groep Beheerders.

Let op: het is dus wel noodzakelijk dat er in de alarmmelder contacten zijn met de rol Beheerder en dat van hen een telefoonnummer is ingevuld.

Aanvulling handleiding: 5.2 Systeemstoringen | Niemand ingeroosterd

Deze systeemfout wordt actief als

 1. er niemand in de betreffende oproeplijst/service groep staat (Touch | Pro | ARA) ;
 2. alle contacten in de betreffende service groep op AFWEZIG staan (ARA en melders met de module dienstrooster).

Let op: om een vlotte afhandeling van alarmen te garanderen is het belangrijk dat er altijd voldoende contacten in een oproeplijst/service groep staan.

De alarmmelder meldt de systeemfout Niemand ingeroosterd aan de oproeplijst/service groep Beheerders.

Let op: het is noodzakelijk dat er in de alarmmelder contacten zijn met de rol Beheerder en dat van hen een telefoonnummer is ingevuld.

Instelling Uitspraak (Touch | Pro | ARA)

Via instellen op afstand is het is mogelijk om de uitspraak van bepaalde woorden te definiëren. Hiermee kunt u de melder afkortingen goed laten uitspreken. Denk bijvoorbeeld aan de afkorting ‘afd.’ voor ‘afdeling’. Maar ook bij woorden die onduidelijk of verkeerd worden uitgesproken, kan de uitspraak verbeterd worden door deze fonetisch te definiëren.

Aanvulling handleiding: Uitspraak

Het is mogelijk om de uitspraak van bepaalde woorden te definiëren. Hierdoor spreekt de melder bijvoorbeeld afkortingen of verkeerd uitgesproken teksten beter uit.

Uitspraak instellen

 • Ga naar `Instellingen`.
 • Scrol in de navigatie naar `Uitspraak`.
 • Druk op `Toevoegen`.
 • Type bij Tekst: de bedoelde tekst, bijvoorbeeld Adesys.
 • Type bij Uitspraak: de fonetische tekst, bijvoorbeeld Adeesis.
 • Druk op `Toevoegen`.

Ingestelde uitspraak aanpassen

 • Ga naar `Instellingen`.
 • Scrol in de navigatie naar `Uitspraak`.
 • Druk achter het woord wat aangepast dient te worden op het pen icoon.
 • Voer de gewenste wijzigingen door.
 • Druk op `Opslaan`.

Ingestelde uitspraak verwijderen

 • Ga naar `Instellingen`.
 • Scrol in de navigatie naar `Uitspraak`.
 • Druk achter het woord wat verwijdert dient te worden op het prullenbak icoon.
 • Druk op `Verwijderen`.

Koppelen Dupline modules (ARA)

Met softwareversie 2.5.0 is het binnen ARA-Pro Next mogelijk om Dupline I/O modules te koppelen. Huidige beperkingen:

 1. er is een limiet van 25 gekoppelde I/O modules
 2. de weergave van de I/O modules op het display en op de portal is nog niet gereed

Deze beperkingen zijn in een volgende release opgelost. 

Let op: wanneer u voor het eerst start met ARA is het voor het instellen van ARA-Pro Next sterk aanbevolen u te laten ondersteunen door onze afdeling engineering. Wanneer u overstapt van ARA-Pro versie 5 naar ARA-Pro Next met migratie van de database, is ondersteuning zelfs noodzakelijk. (Dit geldt voor grote systemen met veel Dupline I/O en/of een uitgebreid dienstrooster. Door de database migratie hoeven niet alle instellingen opnieuw te worden ingevoerd in ARA-Pro Next.)

Op het moment is er dan ook nog geen handleiding voor specifieke onderdelen van ARA-Pro Next beschikbaar.

Module dienstrooster uitgebreid (ARA en melders met module dienstrooster)

Start dag van de dienst aan te passen

Tot op heden konden diensten in het dienstrooster alleen op maandag beginnen. Met softwareversie 2.5.0 kunt u zelf bepalen op welke dag van de week de dienst begint. Diensten kunnen echter nog steeds alleen overdag starten en dus niet in de avond of nacht.

Aangepaste handleiding

Handleiding module dienstrooster

Contacten gemakkelijk instellen als afwezig (en weer aanwezig)

Iedereen die gebruik maakt van de module Dienstrooster en ARA-Pro Next heeft vanaf versie 2.5.0 ook de mogelijkheid om contacten op Afwezig te zetten. Als een contact op Afwezig staat, wordt diegene overgeslagen bij alarmmeldingen naar de service groep waar het contact in staat.

Zodra het contact weer beschikbaar is, dient u de status weer handmatig op Aanwezig te zetten.

Let op:  het is belangrijk dat er altijd voldoende contacten in een service groep staan, zodat er wel iemand anders opgeroepen kan worden als een contact op Afwezig wordt gezet.

Aanvulling handleiding: 4.2.3 Contact instellen als Afwezig (of Aanwezig)

Contact instellen als Afwezig

 • Ga vanuit het hoofdscherm (dashboard) naar het contact scherm.
 • Klik op het betreffende contact.
 • Druk bij Status: op `Aanwezig`.
 • Druk op `Ja`.

Er staat nu een rood kruis achter het betreffende contact. Binnen het dienstrooster ziet u dat het contact is doorgestreept (en hierdoor bij alarmmeldingen niet wordt benaderd).

Contact terug zetten naar Aanwezig

 • Ga vanuit het hoofdscherm (dashboard) naar het contact scherm.
 • Klik op het betreffende contact.
 • Druk bij Status: op `Afwezig`.
 • Druk op `Ja`.

Octalarm Link als aanvullende licentie (Pro)

De Octalarm-Touch Pro is speciaal ontwikkeld voor netwerk gestuurd alarmeren (Octalarm Link) via gescheiden netwerkinterfaces (2e ethernetpoort). In de praktijk blijkt dat de Touch Pro zeer geregeld contact gestuurd aangesloten wordt. Door het netwerk gestuurd alarmeren als aanvullende licentie aan te bieden, hebben we de prijs van de Touch Pro alarmmelder per juli 2023 naar beneden bij kunnen stellen. Het netwerk gestuurd alarmeren wordt nu met deze nieuwe softwareversie als aanvullende licentie aangeboden bij de Touch Pro.

Octalarm Link is standaard opgenomen in ARA-Pro Next.

Meer info Octalarm Link

Connect in verschillende abonnementsvormen (Touch | Pro | ARA)

Met het op de markt komen van de Octalarm-Touch Pro en ARA-Pro Next zien we dat ook de vraag voor het gebruik van Octalarm Connect zich ontwikkelt in verschillende richtingen. Enerzijds vraagt netwerk gestuurd alarmeren juist om een grotere bundel. Anderzijds ontvangen we steeds meer het verzoek om alleen gebruik te kunnen maken van onze VoIP telefonie. Dit heeft ons er toe doen besluiten verschillende abonnementsvormen van Octalarm Connect te introduceren:

 1. een basis variant Connect – het huidige Octalarm Connect
 2. een VoIP only variant – maakt alleen gebruik van onze VoIP servers en niet van GSM
 3. een XL variant – voor melders die netwerk gestuurd werken

Meer weten over de gewijzigde abonnementsvormen? Abonnementsvormen Octalarm Connect

Terug naar overzicht