Het verhaal achter de elektronica in de praatpalen

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is... geel!

Vele jaren kon je er op de Nederlandse snelwegen niet omheen: de gele praatpalen van de ANWB. Het praatpalen netwerk omvatte ooit 3300 palen die met elkaar verbonden waren met ca. 3000 km kabel! Deze kabels hadden een loodmantel en waren kwetsbaar, vooral als ze omgelegd moesten worden bij wegverbredingen. Het verleggen was bovendien een kostbare zaak. Aangezien er een aantal wegverbredingen aan zaten te komen, was de tijdsdruk en het belang om een andere oplossing te vinden enorm.

In 2010 ging KPN, de producteigenaar van de praatpaal, in opdracht van Rijkswaterstaat op zoek naar een elektronica fabrikant die de praatpalen draadloos en voor minimaal 5 jaar batterijgevoed kon maken, zonder de batterij te wisselen. De problematiek rondom de gevoeligheid en kostbaarheid van de ca. 3000 km kabel zou hiermee dan tot het verleden horen. KPN besloot twee bedrijven, waaronder Adésys, een prototype te laten ontwikkelen. Deze prototypes werden binnen 4 maanden gerealiseerd. Uiteindelijk werd het Adésys die de opdracht kreeg om voor alle 3300 palen nieuwe elektronica te produceren! 

Hallo ANWB alarmcentrale

De uitdaging lag bij de doelstelling: het realiseren van een batterijgevoede GSM oplossing die, zonder de batterij te wisselen, minimaal 5 jaar zou kunnen draaien. Het product, de SV-X60, kreeg een slaapmodus en werd alleen "wakker" als iemand op de gele knop drukte. Het opstarten en aanloggen aan de ANWB alarmcentrale kostte dan tijd. Die tijd werd opgevuld met een wachtstem die zich in de elektronica bevond. Zo kreeg de klant direct het gevoel dat het werkte! Na de wachtstem ontstond een open spreek/luister verbinding met de alarmcentrale.

Elke maand stuurde de palen automatisch een sms naar een centraal punt met daarin de conditie van de batterij. Zo kon tijdig beoordeeld worden of de batterij moest worden vervangen. De gemiddelde standtijd bleek uiteindelijk 6 jaar te zijn.

Inmiddels is het praatpalen netwerk ontmanteld omdat praktisch iedereen tegenwoordig een mobiele telefoon heeft. De palen zijn verwijderd en verkocht aan bedrijven en particulieren.

Ga 'terug naar overzicht' als je als nieuwe eigenaar meer informatie wilt over hoe je het meldnummer kunt aanpassen

Terug naar overzicht