Meet- en alarmeringsoplossingen voor Watermanagement

Op regelsystemen in gemalen en pompstations moeten we met z'n allen kunnen vertrouwen. Uitval of foutieve werking kan immers gemakkelijk leiden tot ondergelopen land, vervuild water of langdurige schade aan het milieu, met forse claims tot gevolg. Wachten op klachten van boze burgers is uiteraard geen optie. In geval van fouten of volledige uitval moet de beheerder dit direct weten.

Watermanagement en Adésys

Onze oplossingen worden ingezet om waterzuiveringsinstallaties, drukriolering en gemalen te monitoren, maar ook om beregeningsinstallaties en zwembadwater te monitoren en bewaken.  Uitval of afwijkingen in de metingen vanuit gemaal, zuiveringsinstallatie of pompstation worden direct en automatisch via mobiele of vaste telefoonverbindingen gemeld. Bovendien geven ze indien gewenst een duidelijk alarm ter plaatse van het probleem. 

Mogelijkheden van Adésys alarmkiezers:

  1. Melden van storingen vanuit de gemaalcomputer  of PLC.
  2. Melden van spanningsuitval.
  3. Op afstand aan/uitschakelen van alarmen en/of afdelingen.
  4. Alarmeren op de locatie zelf via zoemer en flitslicht.
  5. Opvragen van de alarmstatus via de telefoon.
  6. Lijnbewaking op de telefoonverbinding met SMS bij lijnuitval.
Modalarm-T
Veelzijdige alarmmelder/modem combinatie met spraak-, SMS- en semafoonberichten.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de Waterwereld? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!