Meet- en alarmeringsoplossingen voor Watermanagement

Bewaak uw waterzuiveringsinstallaties, drukrioleringssystemen en gemalen

Op regelsystemen in gemalen en pompstations moeten we met z'n allen kunnen vertrouwen. Uitval of foutieve werking kan immers gemakkelijk leiden tot ondergelopen land, vervuild water of langdurige schade aan het milieu, met forse claims tot gevolg. Wachten op klachten van boze burgers is uiteraard geen optie. In geval van fouten of volledige uitval moet de beheerder direct kunnen handelen.

  1. Uitval of afwijkingen in metingen direct en automatisch gemeld op PLC en/of smartphone
  2. Melding van spanningsuitval op elk gemaal door ingebouwde noodvoeding
  3. Realtime online visualisatie status regelsysteem en directe inzage optredende alarmen
  4. Instellen en beheer op afstand
  5. Lijnbewaking met sms-bericht bij lijnuitval
  6. Alarmeren op de locatie zelf via zoemer en flitslicht

In deze branche vindt u onze

Modalarm-T
Veelzijdige alarmmelder/modem combinatie met spraakberichten, sms-berichten en semafoon berichten.

Inzicht in uw regelsystemen voor beheer waterkwaliteit en waterkwantiteit

Onze alarmmelders en modems worden in de waterwereld ingezet voor bewaking van riolering, zuiveringen en drinkwater (waterkwaliteit) en oppervlaktewaterbeheer (waterkwantiteit).

Drukriolering

Bewaken van minigemalen in drukrioleringssystemen is een specialisme van Adésys. We werken hiervoor samen met pompleveranciers die drukrioleringsprojecten realiseren in opdracht van gemeenten, hoogheemraadschappen en waterschappen. Het compacte en prijsgunstige ontwerp van onze SVA alarmmelder en SVM modem past makkelijk in de vaak erg compacte schakelpanelen van minigemalen.

Doordat Adésys de alarmmelders en modems zelf ontwikkelt, is het ook mogelijk om aanpassingen te maken voor specifieke toepassingen. Het betreft veelal koppelingen met specifieke PLC's die toegepast worden in besturingspanelen van rioolgemalen. Dergelijke specifieke versies zijn o.a. gemaakt voor Xylem, Mous Waterbeheer, Interact en YP Your Partner.

De laatste ontwikkeling op dit gebied is de SVA-X16. Deze wordt als vervanging van Radius besturingen ingezet. Deze melder verzorgt zowel de communicatie naar de hoofdpost als de besturing van het gemaal. Hierdoor is een PLC niet nodig!

Lees meer over de SVA-X16

Drinkwater

Het bewaken van de pompen van drinkwaterleidingbedrijven garandeert de aanvoer van drinkwater in bedrijven en huishoudens. Grote bedrijven op dit gebied zoals o.a. Evides, Brabant Water en Oasen vertrouwen al jaren op de hoge betrouwbaarheid van Adésys alarmering. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact op

Oppervlaktewaterbeheer

Adésys kent een lange traditie als het gaat om samenwerking met hoogheemraadschappen en waterschappen in Nederland. Het bewaken van de grotere gemalen en zuiveringen waarborgt een verantwoorde waterhuishouding in de steden en het buitengebied.

Via moderne modemtechnieken worden alle belangrijke gegevens van gemalen ontsloten naar hoofdposten. Deze data kan vervolgens geanalyseerd worden ter ondersteuning van het waterbeleid. Om de veiligheid te verhogen worden vaak Octalarm melders als back-up ingezet daar waar DSL verbindingen de communicatie verzorgen tussen gemalen en de SCADA hoofdpost. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact op