Meet- en alarmoplossingen voor de industrie

Stagnatie van industriële processen en uitval van industriële installaties kunnen tot grote schade leiden. Tonnen aan productieverlies, dagen vertraging en zelfs onherstelbare milieuschade kan het gevolg zijn.

De intelligente alarmmodems van Adésys bieden de oplossing. Op basis van een signaal uit het proces kunnen deze direct en automatisch de beheerder oproepen en ervoor zorgen dat de omvang van de schade beperkt blijft. Bovendien geven ze desgewenst een duidelijk alarm ter plaatse van het probleem.

Specialist in de industrie

De industrie is voor Adésys min of meer een verzamelnaam geworden voor alle machines en processen die in de industrie worden toegepast en waar een oplossing van Adésys is ingezet om meetwaarden te monitoren of te bewaken. 

We hebben in de loop der jaren oplossingen ontwikkeld voor onder andere het bewaken van windmolens, het bewaken van bijvoorbeeld temperatuur in een proces in de voedingsmiddelenindustrie of farmaceutische industrie,  het bewaken van pompen, het separaat doormelden van alarmen uit brandmeldinstallaties, enz. enz. Onze oplossingen worden dus in uiteenlopende toepassingen ingezet met tot doel meer controle op een proces te krijgen en in te kunnen grijpen zodra afwijkingen worden geconstateerd. 

Mogelijkheden van Adésys alarmkiezers:

  1. Melden van storingen vanuit de bedrijfscomputer. 
  2. Melden van storingen in machines.
  3. Melden van storingen in productieprocessen.
  4. Seperate melding brandmeldinstallaties.
  5. Melden van spanningsuitval.
  6. Alarmeren op het bedrijf zelf via zoemer en flitslicht.
  7. Opvragen van de alarmstatus via de telefoon.
  8. Alarmmeldingen als spraakbericht, SMS, semafoonoproep en E-mail.
  9. Lijnbewaking en wijzigen van instellingen op afstand via internet.
Octalarm-Touch
Alarmmelder met de nieuwste technologie voor het bewaken van kritische technische processen ter voorkoming van schade en productieverlies.
ARA-pro
Alle technische alarmen met dienstrooster voor storingsmonteurs.
SVA alarmmelder
Industriële 4G sms/e-mail alarmmelder voor het bewaken van uw technische processen.
SVL Weblogger
Industriële 4G Weblogger die alarmeert bij overschrijdende grenswaarden.