16 februari mogelijk Octalarm-IP alarmmeldingen over het Adesys Controle Centrum (ACC)

Zaterdag 16 februari wordt er gepland onderhoud uitgevoerd aan de servers van het Adesys Controle Centrum (ACC). Hierdoor kan het zijn dat uw melder tijdelijk een ACC storing aangeeft. De werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende storingen duren maximaal tot het einde van de dag.

De normale alarmering van uw melder wordt niet aangetast door dit geplande onderhoud.

Wat is de toegevoegde waarde van lijnbewaking en systeemcontrole op afstand?

Het ACC kan via de internetverbinding het functioneren van de Octalarm-IP bewaken. Daarnaast "ziet" het ACC de telefoonlijn of GSM module waarmee de Octalarm-IP belt. Zodra een telefoonverbinding wegvalt wordt dit direct opgemerkt in het ACC. Indien de melder zowel een telefoonlijn als een GSM module heeft, zal deze direct de verbindingsfout melden naar een telefoon of semafoon.

Deze extra veiligheid wordt vooral toegepast wanneer de belangen bij de te bewaken objecten erg groot zijn. Met name in agrarische applicaties is de schade vaak aanzienlijk als een alarm niet doorkomt.

Ook door de overgang van het bellen met vaste KPN lijnen naar internetbellen (Voice over IP) maakt de behoefte aan controle van het hele systeem groter. Voice over IP lijnen kennen een aanzienlijk lagere beschikbaarheid dan de traditionele vaste analoge- en ISDN-lijnen. Het is hierdoor steeds belangrijker geworden om het hele systeem permanent te controleren zodat de alarmering betrouwbaar blijft. Het ACC speelt hierin een belangrijke rol.

 

Terug naar overzicht