Adésys Controle Centrum (ACC) wordt op termijn uitgeschakeld

Het Adésys Controle Centrum, kortweg ACC, is in 2008 gebouwd om lijnbewaking en instellen en beheren op afstand van de Octalarm-IP alarmmelders mogelijk te maken. De applicatie is inmiddels verouderd waardoor het voor Adésys steeds moeilijker wordt deze meldcentrale nog werkend te houden. Om die reden is besloten om het ACC uiterlijk 1 juli 2021 uit te schakelen. De uitfasering gebeurt in 2 stappen.

Uitfasering in 2 stappen

Stap 1 | per 01-08-2020: koppelen (nieuwe) melders niet meer mogelijk

Vanaf 1 augustus 2020 leveren we nieuwe Octalarm-IP alarmmelders af zonder de menukeuze ‘01 Adésys Controle Centrum (ACC)’. De mogelijkheid om aan het ACC te koppelen is hiermee komen te vervallen voor alle alarmmelders met het serienummer 2032001 en hoger.

Stap 2 | per 01-07-2021: uitschakelen ACC

Voor alarmmelders die voor 1-8-2020 aan het ACC zijn gekoppeld geldt dat de applicatie nog beschikbaar is tot en met 30 juni 2021. Mocht zich echter voor die tijd een grote storing in het ACC voordoen dan bestaat de kans dat het ACC eerder dan 1 juli 2021 moet worden uitgezet.

Met het uitzetten van het ACC vervalt ook de functie van het doorvoeren van software updates. De laatste software versie is 2.11.9. Eventueel benodigde software updates kunnen vanaf 1 juli 2021 alleen nog door de afdeling Service worden doorgevoerd. Hiervoor moet de melder naar Adésys worden verstuurd.

Wij adviseren gebruikers die lijnbewaking van het ACC ingeschakeld hebben staan, deze voor 1 juli 2021 in de Octalarm-IP alarmmelder uit te zetten.

Alternatief voor instellen op afstand

Alle Octalarm-IP alarmmelders die aan het internet zijn gekoppeld kunt u op 2 manieren eenvoudig instellen met een pc of laptop:

  • met het gratis instelprogramma IP-prog (te downloaden onder service/downloads);
  • met IP-adres alarmmelder via een lokaal bedrijfsnetwerk / webbrowser.
  1. Aanzienlijke tijdwinst bij programmeren alarmmelder ten opzichte van het instellen op het apparaat zelf
  2. Uitstekend overzicht van alle functies
  3. Instellen en uitlezen van de alarmmelder
  4. Inzien logboek (met alle gebeurtenissen)
  5. Alarmstatus inzien

Met eventuele verdere vragen over de uitfasering van het ACC kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop.

Blue UI Icons by Icons8

Terug naar overzicht