Nieuwe Algemeen directeur aangesteld

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat vanaf 1 augustus 2018 Ardy Corpeleijn aan zal treden als Algemeen Directeur van Adésys.

Hij neemt het stokje over van Peter Naessens. Peter, sinds 1983 werkzaam bij Adésys en sinds 2007 eigenaar en directeur van Adésys, gaat zich volledig richten op het verder ontwikkelen van de strategie van Adésys. Peter vertelt: "Door deze ruimte te creëren kan ik volledige focus leggen op het nastreven van de missie van Adésys. De aanstelling van Ardy is daarnaast een noodzakelijke en goede stap om onze continuïteit en professionaliteit te blijven waarborgen."

Ardy werkt sinds 2013 bij Adésys en is na 2 jaar inzet als manager Inkoop en Productie doorgestroomd naar de functie van Manager Operations en nam daarmee zitting in het Management Team. Deze functie heeft hij bekleed tot zijn aanstelling. 

“Adésys heeft in de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt”, vertelt Ardy. “We zijn dagelijks bezig met het ontwikkelen van belangrijke innovaties en het aantal grote projecten is behoorlijk gegroeid. Om deze groei te realiseren hebben we steeds geïnvesteerd in de talentvolle en gekwalificeerde professionals bij Adésys. Mijn voornaamste doel is dan ook de komende jaren onze medewerkers te coachen, stimuleren en inspireren om deze groei vast te kunnen houden en zo de gewenste resultaten te behalen." 

Terug naar overzicht