Nieuwe release Octalarm-Touch beschikbaar

Adésys heeft hard gewerkt aan de nieuwe release van de Octalarm-Touch software. Deze release 2 bevat een aantal belangrijke toevoegingen die de veiligheid en het gebruikersgemak van de Octalarm-Touch nog verder verhogen. Het is dan ook van harte aanbevolen deze update door te voeren.

Octalarm-Touch nu nog veiliger en gebruiksvriendelijker

Instellen en beheer op afstand

Installateurs en eind gebruikers kunnen Octalarm-Touch alarmmelders die met internet verbonden zijn op afstand instellen en beheren. Om deze functionaliteit te gebruiken heeft u een bedrijfsaccount nodig op Octalarm portal (https://portal.octalarm.com) of een lokaal bedrijfsnetwerk (beheer met IP adres alarmmelder via webbrowser)

Beheer via Octalarm portal
In het aangemaakte bedrijfsaccount kunnen Octalarm-Touch alarmmelders toegevoegd worden door het serienummer en de koppelcode van de Octalarm-Touch in te geven. De melders kunnen op verschillende locaties geïnstalleerd zijn. Nadat de melders zijn gekoppeld kunnen deze door zowel de installateur als de gebruiker, ieder via zijn eigen account en met zijn eigen bevoegdheden, op afstand beheerd worden.

 Instellen en beheer op afstand Octalarm-Touch alarmmelder via portal

Beheer via lokaal bedrijfsnetwerk (met IP adres alarmmelder)
De Octalarm-Touch dient via de UTP aansluiting verbonden te zijn met het bedrijfsnetwerk. Via de webbrowser van een pc binnen dat netwerk kan de alarmmelder benaderd worden door het IP adres van de melder in de adresbalk van de browser te typen. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee u geregistreerd staat in de melder heeft u nu toegang tot de melder en kan deze op afstand beheerd worden.

Zie hoofdstuk 9 ‘Instellen op afstand’ van de handleiding Octalarm-Touch voor verdere toelichting.

EM-8001 (externe module): uitbreiding aantal ingangen

De Octalarm-Touch is in 1 model leverbaar met standaard 8 ingangen. Op veler verzoek is een uitbreidingsmodule, de EM-8001, ontwikkeld. De EM-8001 is vanaf vandaag leverbaar. Met deze externe module kan het aantal ingangen van de Octalarm-Touch worden uitgebreid naar 16 en zelfs 24 ingangen (maximaal 2 modules per melder). De EM-8001 worden met de Octalarm-Touch verbonden via de I/O bus (RS485). Met de software update is de alarmmelder klaar voor deze eventuele uitbreidingen.

EM-8001 uitbreidingsmodules voor de Octalarm-Touch in meterkast

Zie hoofdstuk 10 ‘Externe IO: EM-8001 (externe module) van de handleiding Octalarm-Touch voor verdere toelichting

Veiliger door aparte systeemstoringen en de functie ‘meerdere alarmen’

Systeemstoringen zijn alarmen die de werking van de Octalarm-Touch beveiligen:

  • Netstoring – bij het wegvallen van de spanning
  • Interne storingen - een verzameling van storingen die een bedreiging vormen voor de afhandeling van de alarmen: GSM, VoIP/SIP, PSTN, Externe IO (EM-8001) niet bereikbaar, batterijstoring
  • Het groeperen van veel alarmen tegelijkertijd – de nieuwe functie ‘meerdere alarmen’

Elke categorie kan gekoppeld worden aan een (specifieke) oproeplijst.

De nieuwe functie ‘meerdere alarmen’
Met de toevoeging van de EM-8001 uitbreidingsmodules neemt het aantal uit te bellen alarmen toe. Wanneer er meer dan 5 alarmen tegelijk optreden, bijvoorbeeld door spanningsuitval, is het niet zinvol deze alarmen allemaal individueel uit te bellen. In dat geval worden ze gegroepeerd en ontstaat er naast het alarm ‘spanningsuitval’ ook een melding ‘meerdere alarmen’. Wij adviseren dringend deze functie te koppelen aan een urgente oproeplijst.

Zie hoofdstuk 6.2 ‘Systeemstoringen’ van de handleiding Octalarm-Touch voor verdere toelichting.

Release 2 installeren

Gebruikers kunnen de update zelf uitvoeren zodra op de display van de alarmmelder de melding “er is nieuwe software beschikbaar” verschijnt. Het update proces is veilig en duurt ca. 15 seconden, waardoor de alarmering niet lang wordt onderbroken.

De nieuwe functies zijn opgenomen in de handleiding (versie 04-2020).

Download handleiding

Terug naar overzicht