Weer extra functies in Octalarm-Touch

Voor de derde keer op rij staat april voor Adésys in het teken van een lancering rondom de Octalarm-Touch. In april 2019 introduceerden we onze nieuwe alarmmelder voor het bewaken van kritische technische processen. Vorig jaar april volgde de eerste software update met een aantal belangrijke toevoegingen die de veiligheid en het gebruikersgemak van de Octalarm-Touch nog verder verhoogden. Dit jaar bevat de update 5 nieuwe functies, waarvan het wijzigingslog (audittrail) in het logboek een grote bijdrage levert aan de transparantie van de veiligheid van alarmeren. Het is dan ook wederom van harte aanbevolen deze update door te voeren.

De 5 nieuwe functies op een rij

 Wijzigingslog (audittrail)

Met name voor controle na incidenten is inzicht in de gelogde data belangrijk. Door de audittrail zijn alle chronologische activiteiten makkelijk te filteren naar contacten, oproeplijsten, alarmen en instellingen.

Zie hoofdstuk 8 ‘Logboek’ van de handleiding Octalarm-Touch voor verdere toelichting.

 Vertraging lokaal

De lokale alarmeringsvertraging zorgt ervoor dat er eerst uitgemeld wordt, voordat de zoemer of flitslamp aan gaat. De duur van de vertraging is handmatig in te stellen.

Zie hoofdstuk 7.3.2 ‘Speaker’ van de handleiding Octalarm-Touch voor verdere toelichting.

 Controle op software updates

Als de Octalarm-Touch verbonden is met internet, wordt de software automatisch bijgewerkt. Met de knop ‘Software controleren’ kan er geforceerd naar een mogelijke update gezocht worden. Het is altijd van belang de Octalarm-Touch te voorzien van de meest recente software versie.

Zie hoofdstuk 7.3.5 ‘Software update’ van de handleiding Octalarm-Touch voor verdere toelichting.

 Melden naar ARA 5

Met software versie 2.3.0 is het mogelijk alarmen te melden naar het huidige ARA 5 systeem. Hiermee is een goed alternatief gekomen voor de verouderde Octalarm-IP.

Zie hoofdstuk 7.4.8 ‘ARA 5 (ARA-pro versie 5; windows based)’ van de handleiding Octalarm-Touch voor verdere toelichting.

 Taalkeuze Deens

De Deense taal is als systeemtaal toegevoegd, inclusief 2 nieuwe stemmen. De systeemtaal is de taal die gesproken en gebruikt wordt bij de alarmafhandeling.

Zie hoofdstuk 7.2.1 ‘Systeem taal’ van de handleiding Octalarm-Touch voor verdere toelichting.

Softwareversie 2.3.0 installeren

Gebruikers kunnen de update zelf uitvoeren zodra op de display van de alarmmelder de melding “er is nieuwe software beschikbaar” verschijnt. Het update proces is veilig en duurt ca. 15 seconden, waardoor de alarmering niet lang wordt onderbroken.

De nieuwe functies zijn opgenomen in de handleiding (versie 04-2021).

Download de handleiding

Terug naar overzicht